POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
August 2018.
        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.8         5:23        20:23
10.8         5:35        20:09
20.8         5:49        19:52
30.8         6:02        19:32

Údaje v LSEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 10.8.2018
V apogeu: 23.8.2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
V polovici mesiaca kulminuje o12h51min52sek. vo výške 56°1´3"v súhv.Leo/Leva. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.25sek., zdanlivý priemer 1895". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
9.8.2018 v dolnej konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný. Dňa 26.8.2018 v najväčšej západnej elongácii 18°, pozorovateľný na rannej oblohe.
V polovici mesiaca zapadá o 21:23 v súhv.Leo/Leva ako objekt -4,3m/24", vo fáze 0,5. Dňa 17.8.2018 v najväčšej východnej elongácii 46°. Po tomto termíne sa pozorovacie podmienky začnú zhoršovať. Neprehliadnuteľná jasom i výrazným pohybom na západnej oblohe. A už aj malým ďalekohľadom je možné priebežne sledovať zväčšujúci sa zdanlivý priemer a fázu idúcu do novu, ktorá nastane 26.10.2018 počas dolnej konjukcie so Slnkom.
Zem:
Obdobie astronomickej noci sa predlžuje. Tieň nodu na slnečných hodinách v AK sa odpútava od krivky Letného slnovratu. Hodnota časovej rovnice pre SH v AK stúpne z -6 na -13minút. Vzdialenosť od Slnka sa zmenšuje, obežná rýchlosť vzrastá.
Po Veľkej opozícii obdobie celonočnej pozorovateľnosti. Pohybuje sa v súhvezdí Capricornus/Kozorožca ako objekt -2,5m/23".Viditeľnosť útvarov bola koncom júla ovplyvnená "planetárnou" búrkou. Na pozorovanie detailov je najvhodnejšie obdobie okolo kulminácie t.j okolo 23:30. Južná polárna čiapočka by mala byť viditeľná i v malých prístrojoch okolo 80mm.
Mesiac:
výhodné podmienky na pozorovanie v období okolo prvej štvrti.
Vesta 6,6m v súhv.Ophiuchus/Hadonosa.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca zapadá o 22:54 v súhv.Libra/Váhy, ako objekt -2m/36". Už vo výkonnejších triedroch je možné sledovať dennú zmenu polôh štyroch najjasnejších mesiacov, prípadne ich miznutie pri zákrytoch, či prechodoch. Dvojicu hlavných rovníkových pásov na badateľne sploštenom disku planéty vidno aj v malých prístrojoch okolo Ø50mm. Na povestnú Červenú škvrnu je nutný výkonnejší prístroj okolo Ø100mm a je dôležité poznať čas prechodu centrálnym poludníkom planéty. Zdroj napr. časopis Kozmos, či program v Sky and Teleskope, kde sú aj ďaľšie aktuálne sledovateľné úkazy mesiacov. Oranžové sfarbenie je výrazné až vo väčších prístrojoch.
V polovici mesiaca kulminuje o21:24 v súhv.Sagittarius/Strelca, ako objekt 0,3m/18", prstence 40x18". Tie sú v období maximálneho náklonu. Cassiniho tmavé delenie v prstencoch by nemal byť problém pre ďalekohľady nad Ø80mm.
V polovici mesiaca vychádza o 22:15, ako objekt 5,8m/3,6". Za pomoci mapky i malého triedra napr.12x40 identifikovateľný v súhv.Aries/Barana. Ako zelenkastý minikotúčik je rozlíšiteľný vo výkonnejších ďalekohľadoch. Sfarbenie je ovplyvnené aj typom prístroja a zrakom pozorovateľa.
V polovici mesiaca vychádza okolo 20:45, ako bod 7,8m/2,3". Pozorovateľný triedrom v súhvezdí Aquarius/Vodnára. Takýmto prístrojom je možné v dostatočne dlhom období sledovať pohyb planéty voči hviezdam. V prístrojoch o priemere objektívu okolo Ø80mm pri 80x pozorovateľný ako sivomodrastý minidisk.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
     4.8         23:57       13:05       Posledná štvrť
   11.8           5:17       20:21       Nov
   18.8         13:52       23:49       Prvá štvrť
   26.8         19:56         5:33       Spln

G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Obdobie astronomickej noci je v auguste už prijateľné. Vďaka tomu na tmavšej oblohe začína byť výraznejšia Mliečna cesta. Od nás je najpútavejšia v oblasti súhvezdí Cygnus/Labute a Aquila/Orla. V blízkosti horizontu napr.v súhv.Sagittarius /Strelca je to o priezračnosti atmosféry a úrovne svetelného smogu.Naďalej je pozorovateľná štvorica planét, z ktorých si ešte nejaký čas bude užívať slávu vďaka druhému miestu v jase Mars. Spestrením bude meteorický roj Perseíd.
Medzi menej výrazné súhv.letnej oblohy patrí Herkules. Pripomína skôr kvetináč než bájneho hrdinu. Alfou súhvezdia je premenná, červenkastá dvojhviezda Ras Algethi 3,3+5,4m/4,6". Neprehliadnuteľným ťahákom súhvezdia je guľová hviezdokopa M13 6m/15´, od nás najlepšie pozorovateľná guľová hviezdokopa. Za priaznivých okolností na hranici viditeľnosti voľným okom ako hmlistá škvrna. Už malým triedrom neprehliadnuteľná hmlistá ploška.V 120mm Newtone rozlíšiteľná v okrajových častiach na jemný prach hviezd. Čím väčší priemer ďalekohľadu, tým pútavejší objekt. Vo veľkých prístrojoch nad 150mm pribudne náročnejšia galaxia NGC6207 12,1m/3x1,2´. Pre menšie prístroje je dostupná aj menej výrazná gh M92 6,5m/8´, či planetárna hmlovina NGC6210 10m/18".
V polovici augusta o 21:48 kulminuje vo výške 80°33´druhá najjasnejšia hviezda severnej oblohy Vega -0.02m/sp.A0 zo súhvezdia Lyra/Lýra. Jej modrasto/biely odtieň je  vnímateľný už voľným okom. Ide zároveň o najjasnejšiu hviezdu Letného orientačného trojuholníka. Tvarom samotné súhvezdie na rozdieľ od Herkula zodpovedá pomenovaniu. Pre testovanie rozlišovacej schopnosti oka poslúži dvojhviezda ε1+2 s rozostupom zložiek 209". I pre najmenšie triedre pohodlne rozlíšiteľná dvojica.V kvalitnom ďalekohľade sa každá z nich štiepy na tesnú dvojicu so zložkami okolo 5,5m/2,3", čiže sa zobrazí štvorhviezda. V blízkosti sú ďaľšie, malými prístrojmi rozlíšiteľné dvojice a to ζLyr 4,4+5,7m/44" a βLyr 3,5m/46".Medzi β a γLyr sa nachádza jedna z najznámejších planetárnych hmlovín a to M57 9m/90" . Vďaka spomínanej polohe je ľahko vyhľadateľná a už napr.v 120mm Newtone pri 80x je rozlíšiteľný prstencový tvar. Ďaľší ukážkový objekt severnej oblohy. S pribúdajúcim výkonom použitého teleskopu je stále zaujímavejšia. Guľovú hviezdokopu M56 8,5m/5´je náročné vysnoriť v hustom poli hviezd prechádzajúcej Mliečnej cesty.

Planéta Saturn sa pohybuje v súhv.Sagittarius/Strelca, v ktorom za priaznivých podmienok je pozorovateľných i malými prístrojmi množstvo zaujímavých objektov. V zornom poli triedra je možné súčasne vidieť dvojicu hmlovín, a to M8 Lagúnu 5m/60´a M20 Trifid 7m/25´. Hviezdny oblak M24 4m/100´samostatne vypľňa veľkú časť zorného poľa takýchto prístrojov.Západne od M24 sa nachádza o.h. M23 6m/25´, východne oh. M25 5,5m/30´ a severne hmlovina M17 Omega 6m/40´. Hviezdokopy sú rozlíšiteľné napr.triedrom 15x70 a hmlovina ako hmlistý fľak je tiež pomerne výrazná. Guľová hviezdokopa M22 5m/20´, je tiež ako hmlistá gulička v takomto prístroji viditeľná. Na jej rozlíšenie na hviezdy, ako i na pozorovanie detailov v ostatných spomenutých objektoch je nutný výkonnejší ďalekohľad. V smere súhvezdí Strelca, Škorpiona leží centrálna časť našej Galaxie, žiaľ u nás vystupuje nízko nad obzor, čo je veľkou prekážkou na pozorovanie  nepreberného množstva hviezd, rôznych typov objektov vrátane tmavých hmlovín. Situácia je preto priaznivejšia pri sledovaní ramena Galaxie v severnejšie ležiacich súhvezdiach Scutum/Štíta, Ophiuchus/Hadonosa, Aquila/Orla, Cygnus/Labute. Ideálnym prístrojom na voľnú prehliadku je trieder. V tomto súhvezdí sa tiež nachádza Slnko v období zimného slnovratu a už nie v súhv.Kozorožca. Na časy, keď to tak bolo, máme ako pamiatku obratník Kozorožca na glóbusoch. Pokiaľ nájdete miesto s výhľadom až po horizont, tak juhozápadne,ale  už v súhv.Scorpius/Škorpiona je dvojica plošných o.h. a to M6 4,5m/20´a najjužnejší objekt Messierovho katalógu M7 3,5m/50´.

Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Dňa 12.8.2018 maximum roja Perseíd. Mesiac v nove, vďaka tomu viditeľné i slabšie meteory.
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
Nie je dostupná žiadna výrazná kométa.
LS60THa
2.
M8+M20
M17
M25
M6+7
Obloha večer
Slnko
Slnko Lunt
Venuša
Jupiter
Mars Vesta Saturn Sgr
Urán
Neptún
Herkules
M13  6207
Ras Algethi
Lyra
M57
M56
ε1+2
Mesiac "cúva"
Mesiac+Mars 27.7.2018