POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
November 2018.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.11        6:32        16:29
10.11        6:46        16:16
20.11        7:01        16:05
30.11        7:14        15:57

Údaje v SEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu:  26.11.2018
V apogeu:  14.11.2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
V polovici mesiaca kulminuje o11h31min57sek. vo výške 23°32´7" v súhv.Libra /Váh. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.14sek., zdanlivý priemer 1940". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Dňa 6.11.2018 v nevýhodnej maximálnej východnej elongácii. Dňa 27.11.2018 v dolnej konjukcii so Slnkom. Prakticky celý november nepozorovateľný.
Po dolnej konjukcii so Slnkom sa vynára na rannej oblohe. V polovici novembra vychádza o 4:30, ako objekt -4,5m/52" vo fáze 0,12 v súhvezdí Virgo/Panny. Najzaujímavejšie obdobie na pozorovanie tejto planéty. Mars počas Veľkej opozície ani zďaleka nedosahoval takýto zdanlívý jas a priemer, o výraznej fáze ani nehovoriac.
Zem:
Vzdialenosť od Slnka 0,99AU sa priebežne  zmenšuje a obežná rýchlosť vzrastá. Začína obdobie najdlhších astronomických nocí. V polovici mesiaca obdobie astronomickej noci trvá zhruba od 17:50 do 5:00. Hodnota časovej rovnice pre SH v AK  klesne z -29minút na -25minút.Tieň nodu na sl.hodinách v AK smeruje ku krivke Zimného slnovratu.
V polovici mesiaca kulminuje o 18:18 v súhvezdí Aquarius/Vodnára ako objekt -0,3m/11", vo fáze 0,85. Viditeľnosť útvarov vyžaduje stále väčší prístroj. Naďalej však ozdobou tejto časti oblohy.
Mesiac:
dorastá na večernej oblohe.
V polovici mesiaca Vesta 7,6m  zapadá o 19:52 v súhv.Sagittarius/Strelca. Juno 7,4m vychádza o 18:22 v súhv.Eridanus. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
Dňa 26.11.2018 v konjukcii so Slmkom, nepozorovateľný.
Obdobie pozorovateľnosti končí.V polovici mesiaca zapadá o 18:48 ako objekt 0,6m/15", prstence 35x15" .
V polovici mesiaca kulminuje o 21:59, ako objekt 5,7m/3,7" v súhv.Aries/Barana. Veľmi dobré podmienky na pozorovanie.Teoreticky vyhľadateľný voľným okom. Za pomoci mapky i malého triedra napr.12x40 bezpečne identifikovateľný. Ako zelenkastý minikotúčik je rozlíšiteľný vo výkonnejších ďalekohľadoch. Sfarbenie je ovplyvnené aj typom prístroja a zrakom pozorovateľa.
V polovici mesiaca kulminuje okolo 19:10 ako objekt 7,9m/2,3". Bezpečne pozorovateľný ako bod výkonnejším triedrom napr.15x70v súhvezdí Aquarius/Vodnára. Takýmto prístrojom je možné v dostatočne veľkom časovom odstupe sledovať pohyb planéty voči hviezdam. V prístrojoch o priemere objektívu okolo Ø80mm pri 80x pozorovateľný ako sivomodrastý minidisk. Menší a citeľne náročnejší objekt ako Urán.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  7.11         5:58       16:42       Nov
15.11       13:03       22:58       Prvá štvrť
23.11       16:38         6:50       Spln
30.11         0:00       13:00       Posledná štvrť
   G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Najjasnejšou hviezdou rozsiahleho ekliptikálneho súhv. Aquarius je βAqr Sadalsuud 2,9m. Severne od nej sa nachádza triedrom ako hmlistá škvrna viditeľná guľová hviezdokopa M2 6,5m/10´. Na hviezdy ju spoľahlivo rozlíšia výkonnejšie ďalekohľady o priemere objektívu 250mm. Súhvezdie je známe množstvom dvojhviezd, ako napr. na nebeskom rovníku ležiaca ζAqr 4,3+4,5m/2,4". Preto je možné ju využívať na určovanie praktického zorného poľa ďalekohľadu podľa pravidla: Čas prechodu hviezdy stredom zorného poľa meraného v sekundách násobíme 15, výsledok delíme 60 a dostaneme veľkosť zorného poľa v oblúkových minutách ´. Najvhodnejšie je tieto merania robiť počas kulminácie hviezdy. ζAqr kulminuje v polovici novembra o 18:38. Ďaľšie dvojhviezdy podľa stúpajúcej náročnosti na výkon ďalekohľadu sú 104,94,107,41,12 Aqr. Západne od νAqr sa nachádza až trojica objektov vzdialeného vesmíru. Najzaujímavejšia je planetárna hmlovina  NGC7009 Saturn 9m/36"."Planetárny"minidisk je rozlíšiteľný aj menšími prístrojmi, jemné detaili najvýkonnejšími  amatérskymi prístrojmi. Asterizmus M73  8,5m/2,5´je rozlíšiteľný ďalekohľadom okolo 80mm. V takomto prístroji ako malú, slabú, hmlistú škvrnu zaregistrujeme najslabšiu guľovú hviezdokopu z Messierovho katalógu a to M72 9,5m/4´. V južnej časti súhv.Aqr sa nachádza z obrázkov známa ph NGC7293 Helix 7m/15´. Vizuálne je to o pozorovacích podmienkach. Na tmavej priezračnej oblohe v čase kulminácie, ako slušný matný oválik už v triedri 12x40. Prízemný opar, svetelné znečistenie, znemožňujú jeho vyhľadanie aj podstatne výkonnejšími prístrojmi, keďže ide o objekt s nízkou plošnou jasnosťou. Pri manuálnom vyhľadávaní sú nápomocné hviezdy južne  ležiaceho súhvezdia Piscis Austrinus/Južná Ryba s najjasnejšou hviezdou Fomalhaut 1,2m. V súčasnosti prechádza východne od oranžovej hviezdy λAqr 3,7m/sp.M, smerom k jasnej trojici hviezd ψ1.2.3 planéta Neptún a skrz súhvezdím ako najvýraznejší objekt planéta Mars. V nevýraznom súhvezdí Pisces/Rýb sa nachádza Jarný bod, t.j.priesečník nebeského rovníka a ekliptiky. Prechodom Slnka týmto bodom začína astronomická jar. Od tohto bodu sa odvíja aj  equatoreálna súradnicová sieť dôležitá pre astronómiu. Ľahko rozlíšiteľné sú dvojhviezdy φ1Psc 5,3+5,5m/30"a ζPsc 5,2+6,3m/23". Al Risha je už náročná dvojica 4,5+5,2m/1,8". Vyhľadanie náročnejšej galaxie M74 9,5m/8´uľahčuje ηPsc 3,6m. Hlavným orientačným zoskupením hviezd jesennej oblohy je Pegasov štvorec, tvorený súhvezdiami Pegasus a Andromeda. Celkový vzhľad zodpovedá falošnému, väčšiemu "Veľkému vozu". Aj keď neobsahuje výrazné hviezdy, vďaka chýbajúcemu pozadiu Mliečnej cesty pôsobí pomerne výrazne. Najjasnejšou hviezdou súhv.Pegasa je oranžový Enif 2,4m. Ide o nevýraznú trojhviezdu. V blízkosti nej sa nachádza guľová hviezdokopa M15 6,5m/10´. Ľahko dostupný objekt pre trieder ako hmlistá ploška, samozrejme rozlíšenie na hviezdy vyžaduje výkonnejší ďalekohľad nad 150mm. Galaxia NGC7331 9,5m/10´je tiež výraznejšia až vo väčších prístrojoch. A pre prístroje nad 300mm sa zhruba 0,5°juhozápadne od 7331 nachádza zo snímok známe zoskupenie galaxií tzv.Stephanov quintet."Trámová"galaxia NGC7479 11,6m/4x3´ sa nachádzajúca  južne od αPeg Markab 2,6m, je o niečo pozorovateľnejšia ako galaxie zo SQ. Vo vrchole trojuholníka tvoreného najjasnejšou hviezdou súhv.Andromeda αAnd Alpheratz/Sirrah 2m a βPeg Sheat 2,5m, sa nachádza planetárna hmlovina NGC7662 Modrá snehová guľa 9,2m/12". Vhodná už pre prístroje okolo 100mm. Najzaujímavejším objektom súhv. And je však najvzdialenejší objekt viditeľný voľným okom, a to Veľká hmlovina v Andromede, inak galaxia M31 4m/150´. Nachádza  sa vo vzdialenosti 2,4milionov svetelných rokov. Na priezračnej oblohe voľným okom ako hmlistá škvrnka. Asi najkrajšia je vo veľkých binokulároch napr.15x70. V teleskopoch dominuje silne žiariace jadro, od ktorého vďaka menšiemu zornému poľu je ťažšie odsledovať slabšie časti galaxie. Pribudne však dvojica satelitných galaxií, a to menšia kompaktne pôsobiaca M32 8,5m/4´a "plošná", náročnejšia M110 9m/10´. Pri hviezde βAnd Mirach 2,1m sa nachádza galaxia NGC404 Mirachov duch. Hviezda βAnd síce  na jednej strane uľahčuje svojou blízkosťou vyhľadanie tejto galaxiie, na druhej, svojím jasom ju výrazne sťažuje. Najkrajšou dvojhviezdou je farebný Alamak 2,2+5m/9,6".V blízkosti širokej dvojhviezdy 56And 5,7+5,9m/200"sa nachádza veľká otvorená hviezdokopa NGC752 5,5m 50´. Ďaľšia Veľká hmlovina sa nachádza v súhv.Triangulum/Trojuholníka, a to galaxia M33 6m/50´. Objekt s nízkou plošnou jasnosťou podobne ako Helix, ale vďaka väčšej výške kulminácie výraznejší objekt. Takisto však platí pravidlo o priezračnej oblohe, pri ktorej je pozorovateľná i malým  triedrom. Vo veľkých prístrojoch je nápadná jej časť označená ako NGC604. Galaxia M31 je však voči týmto objektom priepastne výraznejšia, jej jadro je pozorovateľné triedrom aj pri mesačnom svite, či z nepríliš svetelného mestského prostredia. Samotné súhvezdie vďaka trojici slabších hviezd na pustom pozadí oblohy zodpovedá svojím tvarom svojmu pomenovaniu.Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
17.11.2018 maximum roja Leoníd.
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
Nie je dostupná žiadna výrazná kométa.
LS60THa
2.
9.10.2018 Slnko
Obloha večer
Mars Neptún Aqr
Slnko
Venuša Ceres
Juno
Saturn
Urán Psc
PsA Helix
Helix
M2
7009
M73
PegSQ
M15
And Tri
M31
M33
Alamak
NGC404 Mirach
NGC7479