POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Júl 2017.
        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.7          4:52        20:50
10.7          4:59        20:46
20.7          5:09        20:38
30.7          5:21        20:25

Údaje sú v LSEČ.  Platia pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 21.7.2017
V apogeu:   6.7.2017
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch.
Slnko:
dňa 2.7.2017 vstupuje zo súhv.Geminy/Blíženci do súhv.Cancer/Rak.V polovici mesiaca kulminuje o12h53min21sek v azimute 180°vo výške 63°28´38"nad horizontom. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 0h8min27sek, zdanlivý priemer 1888". Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Merkúr:
  dňa 30.7.2017 v maximálnej východnej elongácii. Nízko nad obzorom je však pozorovateľnejší už okolo 15.7.2017, ako objekt -0,1m/6"vo fáze 0,7. Nepriaznivé podmienky na pozorovanie.
na rannej oblohe prechádza súhvezdím Taurus/Býka ako objekt  -4,1m/16" vo fáze 0,7.  Zdanlivý priemer sa zmenšuje, fáza narastá.

Zem:
dňa 3.7.2017 Zem v aféliu,vzdialenosť od Slnka 152 092 504km. Minimálna obežná rýchlosť. Najdlhšie dni v roku sa skrátia len málo. Astronomická noc v polovici mesiaca je od 22:30 do 1:00 LSEČ. Hodnota časovej rovnice pre slnečné hodiny v AK klesá:-9 až -6minút +1h v období LSEČ.Tieň nodu sa odpútava od krivky Letného slnovratu.
Mars:
dňa 28.7.2017 v konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
Mesiac:
dňa 30.7.2017 druhá júlová prvá štvrť. Obdobie pozorovateľnosti atraktívnych útvarov vynárajúcich sa v postupujúcom východnom terminátore. Zaujímavé, že pre takúto inak bežnú štatistickú udalosť nie je vytvorený nejaký "žvást", ako pre prípad dvojnásobného splnu počas kalendárneho mesiaca -tzv."Modrý mesiac".
Asteroidy:
Pallas a Iris 9.7m . Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
v polovici mesiaca zapadá v súhv.Virgo/Panna pred polnocou, ako objekt -2,m/36". Pre majiteľov malých prístrojov najzaujímavejšia planéta. Pozorovateľná je dvojica rovníkových oblačných pásov na sploštenom disku planéty i zmeny polôh a úkazov štyroch mesiacov. Pre pozorovanie Červenej škvrny je dobré poznať čas jej prechodu centrálnym poludníkom. Je to útvar pre výkonnejšie prístroje. Zdroj napr.časopis Kozmos. Použitie binonadstavca uľahčuje spozorovanie tohto, ako i iných oblačných útvarov. Dvoma očami je aj farebný-oranžový odtieň výraznejší už v 120mm Newtone.
Saturn:
v polovici mesiaca kulminuje okolo 22:40 v súhv.Sagittarius/Strelca, ako objekt 0,2m/18", prstence 41x18". Pohybuje sa v najjužnejšich oblastiach ekliptiky, tým pádom aj v čase kulminácie je nízko nad obzorom a kvalita obrazu tomu zodpovedá. V malých prístrojoch je možné sledovať pohyb mesiaca Titán 8,6m. Vo väčších prístrojoch  pri priaznivej elongácii možno spozorovať v blízkosti planéty ďaľšie mesiace napr.Rhea, Japetus, Dione. Majú okolo 10m.
Urán:
v polovici mesiaca vychádza o polnoci v súhv.Pisces/Rýb ako objekt 5,8m/3,5". Pozorovateľný už v triedroch ako bod. Na nebodové zobrazenie je nutné použiť ďalekohľad ϕ80mm/80x. Zaujímavý je jeho zelenožltý odtieň.
Neptún:
v polovici mesiaca vychádza o 22:45. Nachádza sa v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 7,8m/2,2". Za pomoci mapky je vyhľadateľný triedrom. V dlhšom časovom úseku pozorovateľná zmena polohy voči hviezdam. V teleskopoch nad Ø80mm pri min.80x nadobúda vzhľad nebodového sivomodrastého kotúčika.
Kométy:
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  1.7         13:18         0:45      Prvá štvrť
  9.7         20:46         5:16      Spln
16.7           0:00       12:41      Posledná štvrť
23.7           5:09       20:30      Nov
30.7         13:12         0:00      Prvá štvrť
Meteory: Lyridy 16/25.4.2017s maximom roja 22.4.
Jupiter:
G.Hodál
Venuša:
oh-otvorená hviezdokopa
gh-guľová hviezdokopa
g-galaxia
ph-planetárna hmlovina
h-hmlovina, difúzna/reflexná
th-tmavá hmlovina
d-dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Aj v júli je čas na pozorovanie objektov vzdialeného vesmíru obmedzené na krátke, ale už pomaličky sa rozširujúce okno astronomickej noci okolo polnoci. Mliečna cesta sa tiahne od severného horizontu, naprieč oblohou, po južný. Prechádza súhvezdiami:Auriga,Perseus,Cassiopeia,Lacerta,Cygnus,Sagitta,Aquila,Scutum,Sagittarius. V striebristom páse za pomoci triedra je možné vidieť nielen veľké množstvo hviezd, ale i iných objektov. Východnú časť súhvezdia Serpens/Had osobitne označovaného ako Serpens Cauda/Chvost Hada, uzatvára pekná, malými prístrojmi rozlíšiteľná dvojhviezda θSer/Alya 4,6+5m/22". Táto biela dvojica je dôležitým východiskovým bodom pre vyhľadanie trojice zaujímavých, ale prekvapivo nie príliš populárnych objektov. Otvorené hviezdokopy IC4765 5,5m/60´a NGC6633 5m/20´sú dostupné a na hviezdy rozlíšiteľné už triedrami. Prvá z nich je plošná, guľovitá, tvorená s množstvom slabších hviezd. Druhá, už v naväzujúcom súhv.Ophiuchus/Hadonosa, NGC6633  tvoria aj výraznejšie hviezdy usporiadané do obdľžnikovitého tvaru. V silnejších prístrojoch je vhodnejšie využívať širokouhlé okuláre. Je zaujímavé, že nie sú v M katalógu, či prvá z nich dokonca ani v NGC. Planetárna hmlovina NGC6572 9m/12" je už pre teleskopy s možnosťou vyššieho zväčšenia. Patrí medzi "najzelenšie"guličky. V predľžení tejto trojice objektov pri βOph 2,8m, je pre triedre vhodná otv.h. IC4665 5m/50´. Ide nápadnú skupinu malého počtu jasnejších hviezd. Medzi ňou a známou dvojhviezdou 70 Oph 4,2+6m/6",sa nachádza najbližšia z Európy viditeľná hviezda, tzv.Barnardova šípka. Keďže ide o červeného trpaslíka, jeho jasnosť je iba 9,6m, čo je pre ďalekohľady aspoň 80mm. Ide zároveň o hviezdu s najväčším vlastným pohybom, 10" ročne.V letných mesiacoch, v júli okolo polnoci, kulminuje nízko nad južným obzorom súhvezdie Sagittarius /Strelca. V smere tohto súhvezdia sa nachádza centrum našej Galaxie. Z tohto dôvodu je možné malými prístrojmi pozorovať za priaznivých podmienok v tejto časti oblohy množstvo hviezd, hviezdokôp, hmlovín. To však nebýva často a preto treba byť v strehu, keď je obloha priezračná, nerušená mesačným svitom či svetelným smogom. Samozrejme musíte mať odkrytý horizont a tiež voľno. Dobrým testom na priezračnosť oblohy sú od nás  zreteľne viditeľné kopce pri horizonte. Smer Nitra, Štúrovo. Najjasnejšou hviezdou tohto súhvezdia je netradične až εSgr Kaus Australis 1,8m. Otvorené hviezdokopy M23 6m/25´, M25 5,5m/30´, hviezdny mrak M24 4m/100´sú rozlíšiteľné na hviezdy už napr.triedrom 12x50. Hmloviny M8Lagúna 5m/60´+M20 Trifid 7m/25´sa zobrazia v súčasne v zornom poli takéhoto prístroja. Guľovú hviezdokopu M22 5m/20´, alebo hmlovinu M17 Omega 6m/40´ ako hmlisté škvrny, tiež nájdete triedrom. Množstvo a prekreslenie detailov v horeuvedených, či v ďaľších objektoch ako napr. M55,M54,M70,M69 a v iných, závisí od výkonu použitej techniky. Napr. v CPC 11" v Lagúne rozlíšite svetlé i tmavé časti a pridá sa na jasné hviezdy rozlíšená hviezdokopa NGC6530 4,6m/15´. Guľová hviezdokopa  M22 vo veľkých prístrojoch konkuruje M13, nevýhodou je jej jas zoslabujúca hrubá vrstva atmosféry. Hmlovina Omega má tiež zaujímavú štruktúru. Severne od Omegy, už v súhv.Serpens, sa nachádza menej kontrastná Orlia hmlovina M16  6m/25´, ktorá je spojená s otvorenou hviezdokopou.
Obloha večer
Slnko
Merkúr
Venuša
Jupiter
Saturn
Urán Pallas Iris
Neptún
IC4756
6633
6572
Ser Oph Barnard
Sagittarius
M23
M25
M22
M17
M8+M20
IC4665