POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Marec 2019.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.3        6:29        17:31
10.3        6:12        17:45
20.3        5:51        17:59
30.3        5:31        18:14

Údaje sú v SEČ, od 31.3.2019 v LSEČ.  Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 19.3.2019
V apogeu: 4. a 31.3.2019
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
Presúva sa zo súhv.Aquarius/Vodnára do súhv.Pisces/Rýb. V polovici mesiaca kulminuje o 11h56min24sek vo výške 39°52´51"v súhv.Psc. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.16sek., zdanlivý priemer 1930". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Dňa 15.3.2019  v dolnej konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
V polovici mesiaca vychádza o 4:42, ako objekt -4m/14" vo fáze 0,76 v súhvezdí Capricornus/Kozorožca. Fáza ide do splnu, zdanlivý priemer sa zmenšuje. Podmienky na pozorovanie na rannej oblohe sa zhoršujú.
Zem:
Dňa 20.3.2019 Jarná rovnodennosť. Slnko v tomto období vychádza a zapadá v bodoch prislúchajúcim daným svetovým stranám. Tieň nodu na SH v AK sa pohybuje po čiare rovnodennosti. Hodnota časovej rovnice sa priebežne zmení z -0,5 na +9 minút. Obdobie astronomickej noci sa kráti od 19:30 na 4:10.Vzdialenosť od Slnka 0,99AU sa zväčšuje, obežná rýchlosť klesá.
V polovici mesiaca zapadá o 22:54 ako objekt 1,3m/5"vo fáze 0,9 v súhv.Aries/Barana. Detaili sú nepozorovateľné. Odsledovateľný je však pohyb zo súhv.Aries do Taurus/Býka.
Mesiac:
Po splne sa obdobie pozorovateľnosti posúva na stále neskoršie hodiny. Mesiac v poslednej štvri bude v súhvezdí Sagittarius/Strelca. Vďaka malej výške nad obzorom obraz bude rušený  silnou vrstvou atmosféry. Z tohto hľadiska najhoršia ps v tomto roku, ale pre krajinársku fotografiu v tejto fáze zaujímavá príležitosť.
Ceres 8,4m v súhv.Ophiuchus/Hadonosa. Pallas 7,9m sa pohybuje zo súhv.Virgo/Panny do Bootes/Pastiera. Juno 9,3m v  súhv.Taurus. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca vychádza o 1:35 v"neastrologickom" súhv.Ophiuchus/Hadonosa ako objekt -2,1m/38".  Na pozorovanie pozícií mesiacov Io, Europa, Ganymed, Callisto stačí aj kvalitný trieder 12x40, výrazne pomôže upevnenie na statíve. Pozorovanie prechodu Červenej škvrny vyžaduje ďalekohľad okolo 150mm. Skúsený pozorovateľ ju pri prechode centrálnym poludníkom uvidí i menším prístrojom. Čas prechodu nájdete napr.v časopise KOZMOS /SUH  Hurbanovo/. Oranžovočervenkastý odtieň je výrazný až vo väčších prístrojoch, napr. v CPC11" a pri použití binonadstavca.
V polovici mesiaca vychádza o 3:19 v súhv.Sagittarius/Strelca ako objekt 0,6m/16", prstence 36x15". Nepriaznivé podmienky na pozorovanie.
Nepozorovateľný.

Dňa 7.3.2019 v konjukcii so Slmkom, nepozorovateľný.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  6.3         6:36       17:22       Nov
14.3       10:12         1:03       Prvá štvrť
21.3       18:32         6:24       Spln
28.3         1:35       10:20       Posledná štvrť
   G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
                                                               Zaujímavé objekty oblohy.
Prvé číslo x v skratke: xm/y´ je vizuálna magnitúda. Voľným okom za priaznivých okolností je hranica okolo 6m. Druhé číslo y´ je zdanlivá veľkosť v oblúkových  minutách, prípadne y" v sekundách, y°v stupňoch. Rozlišovacia schopnosť voľného oka v závislosti od podmienok sa pohybuje od1´až 5´. Ďalekohľad posúva túto hranicu vzhľadom na priemer objektívu a pozorovacie podmienky na úroveň oblúkových sekúnd. Zdanlivý priemer Slnka, Mesiaca je okolo 30´, t.j.1800"/0,5°. Prehliadku zimnej oblohy je najjednoduchšie začať rozpoznávaním  súhvezdí a jasných, farebne odlišných hviezd zimného orientačného šesťuholníka. Na pozorovanie hmlovín a galaxií sú vhodné iba tmavé, priezračné noci bez mesačného svitu, či sveteného znečistenia a podľa možnosti v čase kulminácie daného objektu. Takéto objekty sa javia jasnejšie pri tzv.bočnom/astronomickom videní, t.j. na objekt sa nepozráme priamo. Súvisí to s umiestnením receptorov/tyčiniek citlivých na slabé nočné svetlo v našom oku mimo centrálnej osi, kde sú "denné" receptory/čapíky. Pri Mesiaci, Slnku, planétach, dvojhviezdach sa vyžaduje obloha s minimálnou scintiláciou atmosféry, t.j."trblietaním"hviezd.

V západnej časti oblohy sa nachádza výrazný Zimný orientačný šesťuholník s množstvom zaujímavých objektov, uvádzaných v minulomesačných úkazoch. Východná časť oblohy pôsobí temne, vďaka nastupujúcim jarným súhvezdiam s malým počtom jasných hviezd.
Medzi slabé zimnojarné súhvezdia patrí súhv.Cancer/Rak. Na glóbusoch, či mapách je dodnes vyznačený obratník Raka, pamiatka na slávne časy, keď sa v ňom Slnko nachádzalo počas Letného slnovratu. V súčasnosti sa tento bod vplyvom precesie presunul do súhv.Taurus/Býka. Jej najjasnejšou hviezdou je βCnc Altarf  3,5m. Pomerne známa je dvojhviezda ιCnc4+6,6m/30". V blízkosti nej je široká dvojica ρ1Cnc so zložkami 6+6,2m/275". Do tretice je tam, ale už pre výkonné teleskopy okolo 150mm, 57Cnc 6+6,4m/1,4". Dve zložky trojhviezdy ζCnc 5+6,1m/5,9" Tengman rozlíšia malé prístroje, na rozlíšenie jasnejšej zložky je nutný prístroj nad 150mm, nakoľko sprievodca 6m je v súčasnosti vzdialený okolo 1,1". Najznámejším objektom súhv.je o.h.M44 Praesepe 3,5m/80´, známa pod názvom Jasličky, či Včelí úľ. Za priaznivých pozorovacích podmienok viditeľná voľným okom ako hmlistá ploška. Nachádza sa zhruba v strede spojnice medzi Polluxom zo súhv.Geminy a Regulusom zo súhv.Leo. Asi najkrajšia je v triedri, kde ju vidno naraz celú, rozlíšenú na hviezdy a vyniká voči "pustému" okoliu. Pôsobivejšia je v ďalekohľadoch, ale iba v ktorých je možné dosiahnuť zhruba 1,5°zorné pole. Centrálna časť hviezdokopy pripomína ">"Hyád. Využíva sa na testovanie prístrojov na dosah v magnitúdach. Neslobodno však zabudnúť na pozorovacie podmienky, t.j." tmavosť "oblohy a hviezdokopa by mala kulminovať. V polovici marca je to okolo 20:50. Slabšou, ale v teleskope zaujímavou hviezdokopou je M67 7m/20´. Ako hmlistú plošku ju vidno aj v triedri 10x50. Severne od vyššie spomínaných dvojhviezd, ale už v súhvezdí Lynx/Rysa je pomerne náročná, ale vo veľkých prístrojoch okolo Ø250mm zaujímavá galaxia NGC2683 10m/8´.
Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
LS60THa
2.
Kúpa a využitie astrotechniky je postupne na základe teoretických i praktických znalostí rozoberaná v Astrotematike.
Stopy
Obloha večer
Slnko
Mars Urán Juno
Pallas
Cancer
M44
M44
M67
Merkúr
Venuša Saturn
Jupiter Ceres
ζCnc
2683
Južne od súhv.Cnc sa začína najväčšie súhvezdie oblohy Hydra a to skupinou hviezd v tvare mnohouholníka, označovaných ako hlava Hydri, niekde aj ako Jóbova truhla. Skupina hviezd je viditeľná voľným okom a vynikne v malých triedroch napr.7X50 zo 7°zorným polom. Najjasnejšou hviezdou súhv.Hya je oranžový Alphard/Osamelý 2m/sp.K. V danej časti oblohy nemá konkurenciu. V blízkosti αHya je široká dvojhviezda 27Hya 4,8+7m/230", rozlíšiteľná triedrom. Juhozápadným smerom na ceste k otvorenej hviezdokope M48 5,5m/40´je trojica hviezd známa pod názvom C Hya. Aj tieto objekty sú vyhľadateľné triedrom. Najzaujímavejším objektom v juhozápadnej časti súhvezdia je planetárna hmlovina NGC3242 Jupiterov Duch 9m/48". Dojem z tohto zaujímavého objektu znižuje menšia výška nad horizontom. Vďaka severne ležiacej oranžovej hviezde μHya 3,8m je ph pomerne ľahko vyhľadateľná.
Detaili Vretenovej galaxie NGC3115 9,5m/5´v susednom súhvezdí Sextans sú pre výkonnejšie prístroje.
Hya
3242
M48
Merkúr1
Merkúr2
Jarná rovnodennosť na SH
Západ Slnka pri ZS a JR
Mesiac v PS