POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Október 2018.
        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.10        6:46        18:27
10.10        6:59        18:09
20.10        7:14        17:50
30.10        6:29        16:33

Údaje v LSEČ/SEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 6 a 31.10.2018
V apogeu:  21.10.2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
V polovici mesiaca kulminuje o12h33min10sek. vo výške 33°28´2"v súhv.Virgo/Panny. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.18sek., zdanlivý priemer 1925". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Nepozorovateľný.
Dňa 26.10.2018 v dolnej konjukcii so Slnkom, nepozorovateľná. Môžete sa pokúsiť o osobný rekord v pozorovaní Venuše pred konjukciou na dennej oblohe. Pri "manuále" to vyžaduje pravidelné pozorovanie a sledovanie pozície Venuše voči pozemným objektom v tom istom čase a samozrejme z toho istého miesta, ktoré by malo byť v tieni. Denná zmena sa dá slušne korigovať. Majitelia prístrojov s GOTO to majú jednoduchšie. Pre každého však platí výstraha súvisiaca blízkosťou Slnka. Každým dňom zdanlivý priemer vzrastá, fáza ide do novu. Začiatkom mesiaca napr. aj triedrom bez problémov vyhľadateľná na priezračnej oblohe počas kulminácie. Bystrozraký pozorovatelia ju potom uvidia aj voľným okom. Na rozpoznanie fázy stačia aj  triedre napr.12x50. V polovici mesiaca kulminuje o13:28 v súhv.Virgo/Panny, ako objekt -4,3m/57", vo fáze 0,05. V období pred a po konjukcii najpôsobivejšia planéta na pozorovanie. Nízko nad obzorom zaujímavé, výrazné, farebné i tvarové efekty.
Zem:
Vzdialenosť od Slnka 0,99AU,ktorá sa priebežne  zmenšuje a obežná rýchlosť vzrastá. Výhodné obdobie na nočné pozorovanie čo sa týka dľžky astronomickej noci, ale vhľadom na zvyšujúci sa rozdieľ teplôt medzi dňom a nocou zhoršená scintilácia/seeing. Čas na temperáciu veľkých ďalekohľadov sa predlžuje. Hodnota časovej rovnice pre SH v AK dosiahne maximálnu hodnotu v roku, t.j. z -23minút stúpne na -29minút. Tieň nodu na sl.hodinách v AK smeruje ku krivke Zimného slnovratu.V polovici mesiaca obdobie astronomickej noci trvá zhruba od 19:30 do 5:15 LSEČ. Dňa 28.10.2018 prechod na SEČ, SEČ=LSEČ-1h. Dňa 28.10.2018 sa hodiny prestavia o 3:00 na 2:00.
V polovici mesiaca kulminuje o 20:14 v súhvezdí Capricornus/Kozorožca ako objekt -1m/14", vo fáze 0,87. Viditeľnosť útvarov vyžaduje stále väčší prístroj. Naďalej však ozdobou tejto časti oblohy.
Mesiac:
V období pred splnom.Útvary v oblasti postupujúceho východného terminátora sú stále viac perspektívne skreslené. Dominovať začínajú plošné i bodové albedové útvary.
V polovici mesiaca Vesta 7,6m  zapadá o 21:50 v súhv.Sagittarius/Strelca. Juno 7,9m vychádza o 21:11 v súhv.Taurus/Býka.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca zapadá o 19:19 v súhv.Libra/Váhy, ako objekt -1,8m/32". Podmienky na pozorovanie detailov sú vzhľadom na zmenšujúcu sa uhlovú vzdialenosť od Slnka a malú výšku nad obzorom nepriaznivé.
V polovici mesiaca zapadá o 21:40 v súhv.Sagittarius/Strelca  ako objekt 0,6m/16", prstence 36x16". Podmienky na pozorovanie sa zhoršujú. Za priaznivých podmienok využite možnosť pozorovať ľahko dostupné objekty v tomto súhvezdí. Napr.v triedri 15x70  je Saturn možné vidieť v spoločnosti hmlovín M8 a M20. Samotná planéta sa v takomto prístroji javí ako "eliptická hviezda".
V polovici mesiaca vychádza o 18:12, ako objekt 5,7m/3,7" v súhv.Aries/Barana. Dňa 23.10.2018 v opozícii so Slnkom. Obdobie celonočnej viditeľnosti.Teoreticky vyhľadateľný voľným okom. Za pomoci mapky i malého triedra napr.12x40 bezpečne identifikovateľný. Ako zelenkastý minikotúčik je rozlíšiteľný vo výkonnejších ďalekohľadoch. Sfarbenie je ovplyvnené aj typom prístroja a zrakom pozorovateľa.
V polovici mesiaca kulminuje okolo 22:13 ako bod 7,8m/2,3". Bezpečne pozorovateľný ako bod výkonnejším triedrom napr.15x70v súhvezdí Aquarius/Vodnára. Takýmto prístrojom je možné v dostatočne veľkom časovom odstupe sledovať pohyb planéty voči hviezdam. V prístrojoch o priemere objektívu okolo Ø80mm pri 80x pozorovateľný ako sivomodrastý minidisk. Menší a citeľne náročnejší objekt ako Urán.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  2.10         23:32       14:26       Posledná štvrť
  9.10           6:53       18:47       Nov
16.10         14:15       23:15       Prvá štvrť
24.10         18:06         6:35       Spln
31.10         22:38       13:10       Posledná štvrť
   G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Súhvezdie Cygnus/Labuť je letné súhvezdie, ktoré však v októbri vrcholí v zenite už okolo 20:00. Hlavnou výhodou na zoznámenie sa s týmto súhvezdím v tomto mesiaci nie je nutnosť čakať na neskoré hodiny, ale dostatočne "hlboká"astronomická noc. Vďaka tomu je možné voľným okom  sledovať od nás asi najnápadnejšiu časť Mliečnej dráhy, ako nerovnomerne jasný pás deliaci sa v tomto súhvezdí na dva pruhy známou Veľkou tmavou trhlinou. Pohľad napr.triedrom 7x50 odhalí veľké množstvo hviezd vytvárajúcich zaujímavé polia. Najjasnejšou hviezdou je Deneb 1,2m/sp.A, súčasť Letného orientačného trojuholníka. Najkrajšou dvojhviezdou je farebné Albireo 3,1+5,1m/sp.K+B. Rozlíšiteľná kvalitným, silnejším triedrom napr.15x70. Vhodnejšie je však použiť ďalekohľad s menším  zväčšením okolo 40x, aby sa zložky neocitli príliš ďaleko od seba, čím by sa znížil farebný kontrast medzi zložkami a pri väčšom zornom poli lepšie vynikne jasná dvojica voči bohatému pozadiu slabých hviezd. Ďaľšie farebné dvojice vhodné pre malé prístroje sú ο1, ω2 Cyg. Otvorená hviezdokopa M39 5m/30´je tiež pre širokouhlé pohľady. Naopak, M29 7m/6´sa z hmlistej škvrny až pri vyššom zväčšení premení na "Miniplejády". Typickou planetárnou hmlovinou je NGC7027 9m/18", ako minidisk nad 50x v ďalekohľadoch okolo Ø80mm.Vo veľkých prístrojoch napr.CPC11", je zaujímavá Blikajúca planetárna hmlovina NGC6826 9m/30". Pri priamom pohľade sa hmlovina rozplynie a pozorovateľná je centrálna hviezda s jasnosťou okolo 10,5m, pri nepriamom astronomickom videní sa hviezda stratí v hmlistom kotúčiku hmloviny. V podobných veľkých prístrojoch pri použití širokouhlých okoulárov je možné sledovať pozostatky supernovy NGC6960/6992  9m/60´. Pripomínajú slabé stopy kondenzačných čiar po lietadlách. Hmlovina Severná Amerika NGC7000 5m/120´je výzvou pre pozorovateľov. Teoreticky na priezračnej tmavej oblohe viditeľná voľným okom ako jasnejšia časť Mliečnej dráhy v blízkosti Denebu, podľa iných pozorovateľov dostupná vizuálne iba s najvýkonnejšími tredrami napr. 20x80, či fotograficky. Na základe skúseností, jediným problémom je pri vhodných pozorovacích podmienkach, napr.v triedri 15x70, je odlíšiť hmlovinu plynule prechádzajúcu do jasného pozadia slabých hviezd. V takýchto podmienkach je možné sa pokúsiť vyhľadať triedrom málo spomínané tmavé hmloviny v oblasti π1,2 Cyg. Takéto hmloviny nie sú zvyčajne súčasťou sprievodcoch oblohou, čo je škoda. Vyžadujú trocha cviku a hlavne spomínanú kvalitnú oblohu.
Plošná otvorená hviezdokopa NGC6940 7m/25 sa nachádza v nenápadnom súhv.Vulpecula/Líštička. Ako hmlistá ploška vyhľadateľná triedrom. Pôsobivá vo väčších ďalekohľadoch, v ktorých množstvo hviezd zapĺňa zorné pole. Pre triedre je vhodný asterizmus Cr399 Vešiak 3,6m/140x50´,vyvolávajúci dojem otvorenej hviezdokpy. Najkrajším objektom a to nielen tohto súhvezdia, je planetárna hmlovina M27Dumbbell 8m/8´. So zvyšujúcim sa výkonom použitého prístroja stále tvarovanejšia hmlovina, s bohatým pozadím hviezd, prípomínajúca činku, či presýpacie hodiny. Najľahšie sa vizuálne vyhľadáva od južne ležiacej hviezdy γSge 3,5m zo súhv.Sagitta/Šíp. V tomto malom, ale svojím tvarom svojmu menu zodpovedajúcom súhv.sa nachádza už v súčasnosti klasifikovaná ako guľová hviezdokopa, objekt M71 8,5m/6´. Na základe tohto ide o najrozlíšiteľnejšiu guľovú hviezdokopu, stačí napr.MDN120.
Ozdobou "deltaplánového" súhv.Capricornus/Kozorožca je v súčasnosti planéta Mars. V tomto eklptikálnom súhv. sa v minulosti nachádzalo Slnko počas Zimného slnovratu. Pamiatkou na tie časy je obratník Kozorožca na glóbusoch, mapách. Najjasnejšou hviezdou je α2 Cap 3,6m, od ktorej je vo vzdialenosti 6,4´α2 Cap 3,6m. Dvojicu rozlíši ostrý zrak. Južne od tejto dvojice je triedrom rozlíšiteľná βCap 3,1+6,1m/205". Ďaľšie dvojice pre malé prístroje sú ρ a ο Cap. Z objektov hlbokého vesmíru je tu pomerne náročná guľová hviezdokopa M30 7,5m/8´.
Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
17.10.2018 maximum roja Leoníd.
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
Nie je dostupná žiadna výrazná kométa.
LS60THa
2.
Urán
Neptún
Slnko
Venuša Jupiter
Mars Saturn Vesta
Juno
Cygnus
M29
M39
6826
M27
6940
M71
Cr 399
Západ Venuše
Vul Sge
Albireo
Cap
Mars+D
M30
9.10.2018 Slnko