POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Júl 2018.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.7         4:52        20:50
10.7         4:59        20:46
20.7         5:09        20:38
30.7         5:21        20:26

Údaje v LSEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 13.7.2018
V apogeu: 27.7.2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
V polovici mesiaca kulminuje o12h53min21sek. vo výške 63°30´58"v súhv.Geminy/Blíženci. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.27sek., zdanlivý priemer 1887". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Dňa 12.7.2018 v najväčšej východnej elongácie. Pozorovacie podmienky sa však od začiatku júla vzhľadom na nepriaznivé geometrické podmienky priebežne zhoršujú. Dňa 1.7.2018 zapadá o 22:16. Pozorovateľný vo večernom súmrakovom pásme v súhv.Cancer/Raka, ako objekt 0m/6,7"vo fáze 0,6. Optimálnym prístrojom na vyhľadanie je trieder, pomocou ktorého sa "skenuje"patričná časť oblohy zhruba 30minút po západe Slnka.
V polovici mesiaca zapadá o 22:37 v súhv.Leo/Leva ako objekt -4,1m/17,6", vo fáze 0,6. Neprehliadnuteľná jasom i výrazným pohybom na západnej oblohe. A už aj malým ďalekohľadom je možné priebežne sledovať zväčšujúci sa zdanlivý priemer a fázu idúcu do novu, ktorá nastane 26.10.2018 počas dolnej konjukcie so Slnkom.
Zem:
Dňa 6.7.2018 Zem v aféliu, t.j.najďalej od Slnka. Vzdialenosť 152 095 566km/1,0167AU. Obežná rýchlosť na minime. Obdobie astronomickej noci sa začne predlžovať, "svetlá" časť dňa skracovať. V polovici mesiaca od 23:25 do 2:05. Tieň nodu na slnečných hodinách v AK sa odpútava od krivky Letného slnovratu. Hodnota časovej rovnice pre SH v AK klesne z -9 na -6minút.
Dňa 27.7.2018 perihéliová, tzv.Veľká opozícia Marsu. Pozorovateľný večer voľným okom ako vychádzajúci, výrazný, oranžovočervenkastý bod -2,8m/24,2"v nevýraznej časti súhv.Capricornus/Kozorožca. Na pozorovanie ďalekohľadom je nutné počkať, najlepšie až na čas kulminácie po polnoci. Najvýraznejšie albedové útvary sú pozorovateľné aj kvalitnými ďalekohľadmi nad 50mm/80x. Najbližšie k Zemi však bude až 31.7.2018 a to 58milionov km. Ako sa hovorí "čarom nechceného"je v blízkosti sa nachádzajúci Mesiac počas úplného zatmenia. Vďaka tomu sa bude môcť každý presvedčiť na vlastné oči o skutočnom pomere zdanlivých veľkostí týchto objektov a uvedomiť si nezmyselnosť otravného, už roky kolujúceho nezmyselného mailu o "Výnimočnej veľkosti  Marsu..."Aj pre komerčných fotografov však pôjde o pekný námet, nakoľko sa to bude odohrávať pomerne nízko nad horizontom.
Mesiac:
Dňa 27.7.2018 nastane jedno z najdlhších úplných zatmení Mesiaca, nakoľko Mesiac bude prechádzať v blízkosti stredu zemského tieňa. Úkaz vo fáze málo postrehnuteľného polotieňového zatmenia u nás už bude prebiehať počas východu Mesiaca.
Hlavné fázy zatmenia, mimo polotieňového: Začiatok čiastočného zatmenia: 20:24.
                                                                                  Začiatok úplného zatmenia: 21:30.
                                                                                      Najväčšia fáza zatmenia: 22:22.
                                                                                     Koniec úplného zatmenia: 23:14.
                                                                               Koniec čiastočného zatmenia:  0:19.
Pre prípadných zájemcov bude pripravené množstvo techniky na pozorovanie tohto úkazu v priestoroch AK , ako i Marsu, ktorý bude vo Veľkej opozícii so Slnkom .
Vesta 5,9m v súhv.Ophiuchus/Hadonosa. Ceres 8,8m neďaleko Venuše. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca zapadá pred polnocou v súhv.Libra/Váhy, ako objekt -2,2m/37". Už vo výkonnejších triedroch je možné sledovať dennú zmenu polôh štyroch najjasnejších mesiacov, prípadne ich miznutie pri zákrytoch, či prechodoch. Dvojicu hlavných rovníkových pásov na badateľne sploštenom disku planéty vidno aj v malých prístrojoch okolo Ø50mm. Na povestnú Červenú škvrnu je nutný výkonnejší prístroj okolo Ø100mm a je dôležité poznať čas prechodu centrálnym poludníkom planéty. Zdroj napr. časopis Kozmos, či program v Sky and Teleskope, kde sú aj ďaľšie aktuálne sledovateľné úkazy mesiacov. Oranžové sfarbenie je výrazné až vo väčších prístrojoch.
Po opozícii obdobie takmer celonočnej viditeľnosti. V polovici mesiaca kulminuje okolo polnoci v súhv.Sagittarius/Strelca, ako objekt 0,1m/18", prstence 41x18". Prstence sú v období maximálneho náklonu. Cassiniho tmavé delenie v prstencoch by nemal byť problém pre ďalekohľady nad Ø80mm.
V polovici mesiaca vychádza po polnoci, ako objekt 5,8m/3,4". Za pomoci mapky i malého triedra napr.12x40 identifikovateľný v súhv.Aries/Barana. Ako zelenkastý minikotúčik je rozlíšiteľný vo výkonnejších ďalekohľadoch. Sfarbenie je ovplyvnené aj typom prístroja a zrakom pozorovateľa.
V polovici mesiaca vychádza okolo 23:00, ako bod 7,8m/2,2". Pozorovateľný triedrom v súhvezdí Aquarius/Vodnára. Takýmto prístrojom je možné v dostatočne dlhom období sledovať pohyb planéty voči hviezdam. V prístrojoch o priemere objektívu okolo Ø80mm pri 80x pozorovateľný ako sivomodrastý minidisk.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
     6.7           0:37       13:04       Posledná štvrť
   13.7           5:15       21:02       Nov
   19.7         12:44         0:00       Prvá štvrť
   27.7         20:19         4:43       Spln

G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Obdobie astronomickej noci sa v júli príliš nepredľži, nárast koncom mesiaca bude znehodnocovať Mesiac v splne. Situáciu zachraňuje štvorica planét a zatmenie Mesiaca. Je vhodné obdobie na porovnávanie jasnosti dvoch najjasnejších hviezd severnej oblohy.Na západ od meridianu sa nachádza oranžový Arcturus -0,05m/sp.K2 zo súhvezdia Bootes/Pastiera, vzdialenosť 37sv.r . Na východ bielomodrastá Vega 0m/sp.A0 zo súhvezdia Lýri, vzdialenosť 25sv.r. Tiež je neprehliadnuteľný rozdielny vplyv scintilácie/seeing atmosféry na tieto hviezdy v porovnaní s planétami, ktoré menej "trbliecu" vďaka svojmu nenulovému rozmeru, aj keď sú v súčasnosti nižšie nad obzorom. Premenná hviezda Antares/Protiváha Marsu 1m/sp.M0 zo súhv.Scorpius/Škorpiona 500sv.r. v období okolo opozície Marsu ťahá za kratší koniec v zdanlivom jase voči planéte.
Planéta Saturn sa pohybuje v súhv.Sagittarius/Strelca, v ktorom za priaznivých podmienok je pozorovateľných i malými prístrojmi množstvo zaujímavých objektov. V zornom poli triedra je možné súčasne vidieť dvojicu hmlovín, a to M8 Lagúnu 5m/60´a M20 Trifid 7m/25´. Hviezdny oblak M24 4m/100´samostatne vypľňa veľkú časť zorného poľa takýchto prístrojov.Západne od M24 sa nachádza o.h. M23 6m/25´, východne oh. M25 5,5m/30´ a severne hmlovina M17 Omega 6m/40´. Hviezdokopy sú rozlíšiteľné napr.triedrom 15x70 a hmlovina ako hmlistý fľak je tiež pomerne výrazná. Guľová hviezdokopa M22 5m/20´, je tiež ako hmlistá gulička v takomto prístroji viditeľná. Na jej rozlíšenie na hviezdy, ako i na pozorovanie detailov v ostatných spomenutých objektoch je nutný výkonnejší ďalekohľad. V smere súhvezdí Strelca, Škorpiona leží centrálna časť našej Galaxie, žiaľ u nás vystupuje nízko nad obzor, čo je veľkou prekážkou na pozorovanie  nepreberného množstva hviezd, rôznych typov objektov vrátane tmavých hmlovín. Situácia je preto priaznivejšia pri sledovaní ramena Galaxie v severnejšie ležiacich súhvezdiach Scutum/Štíta, Ophiuchus/Hadonosa, Aquila/Orla, Cygnus/Labute. Ideálnym prístrojom na voľnú prehliadku je trieder. V tomto súhvezdí sa tiež nachádza Slnko v období zimného slnovratu a už nie v súhv.Kozorožca. Na časy, keď to tak bolo, máme ako pamiatku obratník Kozorožca na glóbusoch. Pokiaľ nájdete miesto s výhľadom až po horizont, tak v súhv.Scorpius/Škorpiona je dvojica plošných o.h. a to M6 4,5m/20´a najjužnejší objekt Messierovho katalógu M7 3,5m/50´. Západne od Antaresu sa nachádza g.h.M4 6m/20´. Hviezdokopa v prípade oparu  splýva s oblohou.Kontrastnejšia ,ale menšia je M80 7,5m/5´.


Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Koncom mesiaca v činnosti menej známe δAquaridy a αCapricornidy.
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
Nie je dostupná žiadna výrazná kométa.
LS60THa
2.
Urán
Neptún
Obloha večer
Merkúr
Slnko
Venuša Ceres
Mars
Saturn Sgr Vesta
Jupiter Sco
M8+M20
M17
M25
M4
M6+7