POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Október 2017.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.10          6:47        18:27
10.10          6:59        18:09
20.10          7:14        17:50
30.10          6:29        16:33

Dňa 28.10.2017 prechod z LSEČ na SEČ.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu:  9.10.2017
V apogeu: 25.10.2017
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch.
Slnko:
prechádza súhv.Virgo/Panna. Dňa 31.10.2017 vstupuje do súhv. Libra/Váhy.V polovici mesiaca kulminuje o12h33min7sek v azimute 180°vo výške 33°22´40"nad horizontom. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 0h8min17sek, zdanlivý priemer 1924".  Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Merkúr:
dňa 8.10.2017 v dolnej konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
na rannej oblohe prechádza zo súhv. Leo/Lev do Virgo/Panna, ako objekt  -3.9m/11"vo fáze 0,9.  Zdanlivý priemer sa zmenšuje, fáza ide do"splnu". Pre pozorovateľa voľným okom najnápadnejším bodovým objektom na oblohe, v teleskope asi sklamanie.

Zem:
Dňa 5.10.2017 vzdialenosť od Slnka presne 1AU(astronomická jednotka). Vzdialenosť od Slnka klesá, obežná rýchlosť vzrastá. Hodnota časovej rovnice pre slnečné hodiny v AK vzrastie z -23 na -29minút +1h v období LSEČ. Maximálna hodnota v roku. Astronomická noc trvá od 19:30 do 5:17.
Mars:
v polovici mesiaca vychádza okolo 4:40 ako objekt 1,8m/3,75 "v súhv.Virgo/Panna. Zdanlivý priemer je ešte malý na pozorovanie detailov.
Mesiac:
expozičné doby na aktuálnej zloženej snímke sú prispôsobené oblasti terminátora. Ide o1x exp.,cez vysokú oblačnosť. Aj jednoduchými prostriedkami bez zložitých úprav vo fotoprogramoch je možné získať snímky, ktoré potešia. Po nove na večernej oblohe ako dorastajúci kosák.
Asteroidy:
Pallas 8,4m v súhvezdí Eridanus, Ceres 8.8m v Cancer/Rak. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
dňa 26.10.2017 v konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
Saturn:
v polovici mesiaca zapadá o 20:56 v súhv.Ophiuchus/Hadonosa, ako objekt 0,6m/16", prstence 36x16". Pohybuje sa v najjužnejšich oblastiach ekliptiky, tým pádom aj v čase kulminácie je nízko nad obzorom a kvalita obrazu tomu zodpovedá. V malých prístrojoch je možné sledovať pohyb mesiaca Titán 8,6m. Vo väčších prístrojoch  pri priaznivej elongácii možno spozorovať v blízkosti planéty ďaľšie mesiace napr.Rhea, Japetus, Dione,Tethys. Majú okolo 11m.
Urán:
dňa19.10.2017 v opozícii so Slnkom, obdobie celonočnej pozorovateľnosti. V polovici mesiaca vychádza okolo 18:00 v súhv.Pisces/Rýb ako objekt 5,7m/3,7". Na pozorovanie je vhodné počkať na neskoršie hodiny, aby sa znížil rušiaci vplyv atmosféry nízko nad horizontom. Pozorovateľný už v triedroch ako bod. Na nebodové zobrazenie je nutné použiť ďalekohľad ϕ80mm/80x. Zaujímavý je jeho zelenožltý odtieň.
Neptún:
kulminuje okolo 22:00 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 7,8m/2,3". Za pomoci mapky je vyhľadateľný triedrom. V dlhšom časovom úseku pozorovateľná zmena polohy voči hviezdam. V teleskopoch nad Ø80mm pri min.80x nadobúda vzhľad nebodového sivomodrastého kotúčika.
Kométy:
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  5.10        18:33        6:04      Spln
12.10        23:39      14:12      Posledná štvrť
19.10         6:27       18:07      Nov
28.10       14:32         0:00      Prvá štvrť
Meteory: Lyridy 16/25.4.2017s maximom roja 22.4.
Jupiter:
G.Hodál
Venuša:
oh-otvorená hviezdokopa
gh-guľová hviezdokopa
g-galaxia
ph-planetárna hmlovina
h-hmlovina, difúzna/reflexná
th-tmavá hmlovina
d-dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
V priestore medzi súhv.Cygnus/Labuť a Aquila/Orol sa nachádzajú tri malé súhvezdia. Najvýraznejšie je súhv.Delphinus/Delfín. Jej kosoštvorcová časť sa zmestí do zorného poľa triedra a v niektorých zdrojoch nesie označenie "jóbova truhla". Najjasnejšia hviezda je βDel 3,6m. Dvojhviezda γDel 4,3+5,2m/9"je rozlíšiteľná prístrojmi okolo Ø50mm. Z objektov vzdialeného vesmíru je najdostupnejšia guľová hviezdokopa NGC6934 8,8m/6´. Dá sa vyhľadať za pomoci napr.MDN120, ako hmlistá gulička. Na rozlíšenie na hviezdy treba výkonnejší prístroj. Guľ.hviezdokopa NGC7006 je ešte menšia a slabšia 10,6m/2,2´. Planetárna hmlovina NGC6891 11,7m/14"sa javí ako klasická gulička. Najjasnejšia hviezda súhvezdia Sagitta /Śíp  je γSge 3,5m. Vďaka svojmu tvaru je toto malé súhvezdie zodpovedajúcemu svojmu názvu pomerne  vyhľadateľné. Nachádza sa v ňom zaujímavá, pravdepodobne veľmi asymetrická guľ.hviezdokopa M71 8m/8´. Je rozlíšiteľná na hviezdy prístrojmi okolo Ø120mm. Severne od γSge, ale už naozaj v nevýraznom súhvezdí Vulpecula/Líštička, sa nachádza triedrom vyhľadateľná planetárna hmlovina M27 Dumbbell 8m/8´. S narastaním výkonu použitého prístroja sa dajú pozorovať stále jemnejšie detaili. Jeden z najkrajších objektov na oblohe, s podobou klasických ph., ktoré majú tvar miniguličky, nemá nič spoločného. Tvar presýpacích hodín je výrazný napr. v CPC11"s množstvom slabých presvitajúcich hviezd. Otvorená hviezdokopa NGC6940 7m/20´je dostupná ako hmlistá ploška triedrom 10x50, vo veľkých prístrojoch ide o bohatú skupinu rovnomerne jasných hviezd vypĺňajúcich celé zorné pole. Riedka otv.hviezdokopa NGC6830 a 6882/85 s jasnou hviezdou sú vhodnejšie takisto pre výkonnejšie prístroje. Naopak, triedrom je pekný pohľad na asterizmus Cr399  3,6m/140x50´. Najjasnejšou hviezdou súhv.Aquila/Orol je Altair 0,8m. V tomto súhv sa nachádza známa tmavá hmlovina B142/3 tzv.E hmlovina. Jej vyhľadanie triedrom pri priezračnej oblohe bez svetelného znečistenia nepredstavuje ani zďaleka taký problém, akým sa zdá byť vyhľadanie niečoho tmavého na tmavej oblohe. Toto i vyššie opísané súhvezdia sa nachádzajú v bohatom poli hviezd Mliečnej  cesty a tak tmavá oblasť s citeľne nižším množstvom hviezd pri pomalom skenovaní príslušnej časti oblohy "odskočí" od pozadia. Objekty vzdialeného vesmíru sú v tomto súhv. pre výkonné prístroje a skúsených pozorovateľov. Pri horizonte sa nachádza súhv.Capricornus/Kozorožca. Ako test pre zrak poslúži  oranžová dvojica α2+1Cap 3,6+4,2m/6,4´. Ak ich rozlíšite voľným okom, tak ste na tom s kvalitou zraku celkom dobre. Okrem tejto dvojice spoločne v  zornom poli  triedra uvidíte aj južne ležiacu dvojhviezdu βCap 3,1+6,1m/205". Ešte južnejšie sú dvojice ρCap 4,8+6,6m/257"a οCap 5,9+6,7m/22". Guľ.hviezdokopa M30 7,5m/8´je náročným objektom aj pre malú výšku nad obzorom. V blízkosti zenitu kulminuje nenápadné súhvezdie Cepheus. Pripomína skôr kreslené detské prasiatko, než kráľa z bájky. Vďaka prechádzajúcemu ramenu Mliečnej cesty je bohaté na slabé hviezdy i iné objekty . Najjasnejšou hviezdou je Alderamin 2,4m. Najznámejšou hviezdou je prototyp premenných hviezd δCep 3-4m. Zároveň je peknou, ľahko rozlíšiteľnou, farebnou dvojhviezdou. Sprievodca sa nachádza vo vzdialenosti 41" a má zdanlivú jasnosť 6,3m. Známa je tiež premenná, tzv. Granátová hviezda μCep Erakis 3,4-5,1m sp.M. Južne  od nej je veľká, plošná hviezdokopa spojená s hmlovinou IC1396 4m/50´. Nachádza sa v nej aj pekná trojica hviezd. Hmlovina skôr objekt pre astrofoto. Svoj ďalekohľad môžete otestovať na dvojhviezdach ζCep 4,6+6,5m/13", οCep 4,9+7,1m/2,7", π Cep 4,6+6,6m/1,2". Aj v tomto súhv. ďaľšie objekty vzdialeného vesmíru sú vhodnejšie pre výkonnejšie prístroje, v ktorých vyniknú detaili. V CPC11" je pôsobivá otv.hv. NGC7510 7,9m/4´. Nahustené hviezdy sú usporiadané v tvare trojuholníka. Oh. NGC7380 7,2m/12´pôsobí plošne, dojem zvyšuje dvojica jasných hviezd. NGC7789 7m/15´patrí medzi najbohatšie oh. Jej hviezdy tvoriace slabé hmlisté pozadie sú však náročné na rozlíšenie. Dvojica objektov a to oh NGC6939 9m/8´a galaxia NGC6946 9m/10´tiež nepatria medzi výrazné objekty oblohy.
6.10. - 10.2017 v činnosti Draconidy. 21.10. - 7.11.2017 Orionidy.
Urán
Neptún
Obloha večer
Slnko Venuša Mars
Ceres
Pallas
Saturn
Cep
Vul Del Sge Aql
δCep
M27
M71
Cr399
7510
B142/3
Cap
μCep+IC1396
Mesiac "Cúva"