POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyNÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Júl 2021.


        Slnko.
Dátum:   Východ:  Západ:
  1.7          4:52       20:50
10.7          4:59       20:46
20.7          5:09       20:38
30.7          5:21       20:26

Údaje sú v LSEČ . Platné pre Nové Zámky.
                 Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 21.7.2021
V apogeu:   5.7.2021
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému. Nie je všetko zlato čo sa blyští, či v noci žiari...
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
Slnko v polovici mesiaca kulminuje o12h53min21sek. vo výške 63°28´24". Svetelná vzdialenosť 8min.27sek. Zdanlivý priemer 1888". Nástup nového cyklu sa prejavuje častejším výskytom sl.škvŕn a aj výraznejšími úkazmi v čiare Hα. Dňa 3.7.2021 po uplynutí 4 rokov prebehla erupcia triedy x. Vložená snímka v alfa čiare zachytáva doznievanie úkazu, kvalita a výpovedná hodnota je ovplyvnená prechádzajúcou oblačnosťou, spracovaním bežne dostupnou technikou. Priame pozorovanie je atraktívnejšie.Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní.
Dňa 4.7.2021 v najväčšej východnej elongácii 22°. Vychádza v súhvezdí Taurus/Býka o 3:41 ako objekt 0,5m/8" vo fáze 0,36. Nepriaznivé podmienky na pozorovanie. Pri priezračnej oblohe s výhľadom po horizont vyhľadateľný triedrom.
V polovici mesiaca zapadá v súhv.Leo/Leva o 22:09 ako objekt -3,9m/12" vo fáze 0,86. Triedrom vyhľadateľná nízko nad obzorom krátko po západe Slnka. O niečo neskôr voľným okom pozorovateľná ako jasná hviezda v súmrakovom pásme. Tesne nad obzorom kotúčik planéty v ďalekohľade vplyvom refrakcie a scintilácie atmosféry vytvára zaujímavé farebné efekty.
Zem:
Dľžka astronomickej noci vzhľadom na obdobie krátko po Letnom slnovrate sa predľži z minima iba nepatrne. V polovici mesiaca trvá od 23:24 do 2:05. Dňa 6.7.2021 Zem v aféliu.Tieň nodu na sl.hodinách v AK v tomto období sa odpútáva od krivky Letného slnovratu. Hodnota časovej rovnice pre sl.hodiny klesne -9minút na -6 minút.
nepozorovateľný.
Mesiac:
Mesiac v poslednej štvrti dňa 31.7.2021 v súhv.Aries/Barana.  V tohtoročnom júli druhýkrát v tejto atraktívnej fáze, výborné podmienky na pozorovanie. Nejde o nič mimoriadne, nakoľko dĺžka synodického mesiaca je zhruba 29,5 dňa. Pri "dvojnásobnom splne" sú však v média plné o Modrom mesiaci...


Slabnúca Vesta 7,8m v polovici mesiaca zapadá o 23:50 v súhvezdí Leo/Leva. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca vychádza o 22:17 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt -2,7m/47". Štvorica galileových mesiacov pozorovateľná už kvalitným triedrom, napr.12x40. Dvojica hlavných pásov viditeľná malým refraktorom, napr CZJ 50/540mm. Ďaľšie detaili, ako napr.slávna Červená škvrna počas prechodu hlavným poludníkom, sú pozorovateľné strednými a veľkými ďalekohľadmi. Časy úkazov štvorice mesiacov a prechod červenej škvrny je možné vyhľadať na internete, v odborných časopisoch, v astronomických ročenkách.
V polovici mesiaca vychádza o 21:29 v súhv.Capricornus/Kozorožca ako objekt 0,3m/18", prstence 42x13". Pohyb mesiaca Titán priebežne pozorovateľný triedrom. Ďaľšie mesiace, ako napr.Rhea, Dione, Japetus,Tethys sú pozorovateľné strednými a veľkými ďalekohľadmi, nakoľko ich zdanlivý jas je nad 10m. Nachádzajú sa v blízkosti planéty na rozdieľ od Jupiterových mesiacov, ktoré sa v elongácii môžu vzdialiť viac od planéty.
V polovici mesiaca vychádza o 0:46 vsúhv.Aries/Barana ako objekt 5,8m/3,5". Vyhľadanie a identifikácia pomocou malého triedra a mapky ako bodu v poli hviezd je pomerne jednoduché. Nebodový vzhľad nadobúda v stredných a veľkých ďalekohľadoch. Farba kotúčika planéty je tiež ovplyvnená zrakom pozorovateľa a typom použitej techniky. Zvyčajne má osobitný zelenkastý odtieň.
V polovici mesiaca vychádza o 23:02 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt  7,9m/2,3". Vyhľadanie za pomoci triedra a mapky je už vzhľadom na menší jas náročnejšie ako v pripade planéty Urán. Takisto zmena polohy vyžaduje väčší časový odstup. Ako šedomodrastý minikotúčik sa zobrazí v stredných, ale výraznejšie až vo veľkých ďalekohľadoch.
Tabakova 8, Nové Zámky
  1.7        0:37       12:20       Posledná štvrť
10.7        4:52       21:30       Nov
17.7      13:14         0:04       Prvá štvrť
24.7      21:21         5:00       Spln
31.7      21:51      13:24        Posledná štvrť
   G.Hodál
                                    Pozorovanie objektov vzdialeného vesmíru.
Prvé číslo x v skratke: xm/y´ je vizuálna magnitúda. Voľným okom za priaznivých okolností je hranica okolo 6m. Druhé číslo y´ je zdanlivá veľkosť v oblúkových  minutách, prípadne y" v sekundách, y°v stupňoch. Rozlišovacia schopnosť voľného oka v závislosti od podmienok sa pohybuje od1´až 5´. Ďalekohľad posúva túto hranicu vzhľadom na priemer objektívu a pozorovacie podmienky na úroveň oblúkových sekúnd. Zdanlivý priemer Slnka, Mesiaca je okolo 30´, t.j.1800"/0,5°. Za malé ďalekohľady sa zvyčajne pokladajú prístroje do Ø80mm, stredné do Ø150mm a veľké nad tento priemer. V súčasnosti sa sériovo vyrábajú pre zanietencov prístroje s priemerom objektívu až Ø400mm. Na objednávku aj viac. So zvyšujúcim sa priemerom však klesá z viacerých príčin efektivita využívania a ani očakávania od veľkého prístroja sa nemusia splniť. Veľa zaujímavých objektov sa totiž "nezmestí"do menšieho zorného poľa výkonných prístrojov a zároveň sa rozpadnú na nič nevraviace detaili, napr. M45 atď. Väčšina galaxií, hmlovín javí sa ako "malé svietiace nič voči tmavšiemu níč"- výstižný opis návštevníka AK. Najpútavejšie objekty z objektov vzdialeného vesmíru pre malé prístroje sú otvorené hviezdokopy.
Na pozorovanie hmlovín a galaxií sú vhodné iba tmavé, priezračné noci bez mesačného svitu, sveteného znečistenia a podľa možnosti v čase kulminácie daného objektu. Takéto objekty sa javia jasnejšie pri tzv.bočnom/astronomickom videní, t.j. na objekt sa nepozeráme priamo. Súvisí to s umiestnením receptorov/tyčiniek, citlivých na slabé nočné svetlo v našom oku mimo centrálnej osi, kde sú "denné" receptory/čapíky. Dopriať čas na adaptáciu očí na tmu a tepelnú temperáciu ďalekohľadu. Pri práci s technikou, mapkami používať svetelné zdroje s červeným svetlom. Pri Mesiaci, Slnku, planétach, dvojhviezdach sa vyžaduje obloha s minimálnou scintiláciou atmosféry, t.j."trblietaním"hviezd. Mierny opar, či svetelné znečistenie pri týchto objektoch natoľko nevadí.  V zimnom období je obtiažnejšie natrafiť na noc s malou scintiláciou atmosféry umožňujúcou využiť plné rozlíšenie ďalekohľadu. Na začiatku pozorovania používať "širokouhlé" pohľady pri nižšom zväčšení.
                                                                                             
                                                                   Zaujímavé objekty letnej oblohy.
Nízko nad južným horizontom kulminuje súhv.Scorpius/Škorpiona s najjasnejšou hviezdou Antares/Protiváha Marsu var.0,9-1,8m/sp.M. Jeho farbu pripomínajúcu Mars zvýrazňuje aj atmosféra pohlcujúca modrasté zložky svetla. Takisto je aj prekážkou pri spozorovaní sprievodcu 5,5m/2,5". Ide "farebný" pár vyžadujúci stredný, až veľký ďalekohľad.
Dvojhviezda βSco Acrab 2,6+4,9m/14"je vhodná aj pre malé ďalekohľady.
Guľova hviezdokopa M4 6m/18´západne od Antaresu je za priaznivých podmienok viditeľná v poli triedra aj so spomínanou hviezdou ako hmlistá ploška. Veľkými ďalekohľadmi rozlíšiteľná na hviezdy.
Guľová hviezdokopa M80 7,5m/5´ je menšia, ale pôsobí kontrastnejšie.
Dvojica otvorených hviezdokôp M6 4,5m/20´a M7 3,5m/50´ vzhľadom na malú výšku nad obzorom sa vyhľadáva obtiažne. Za priaznivých podmienok však pri pohľade triedrom ide o príťažlivú dvojicu.

Guľová hviezdokopa M5 6m/12´v západnej časti súhv.Serpens/Hada sa vyhľadáva pomerne obtiažne, ale patrí medzi najvďačnejšie objekty pre veľké ďalekohľady vzhľadom na množstvo zobrazených hviezd. V triedri ako hmlistý oválik.

Druhou najjasnejšou hviezdou severnej oblohy je Vega - 0.02m/sp.A0, zo súhvezdia Lyra/Lýra. Jej modrastobiely odtieň je vnímateľný už voľným okom. Ide zároveň o najjasnejšiu hviezdu Letného orientačného trojuholníka. Jej konkurentom o celkové prvenstvo na severnej oblohe je o niečo jasnejší oranžový Arcturus -0.05m/sp.K  zo súhv.Bootes/Pastiera, ktorý je súčasťou jarného orientačného trojuholníka.Porovnávanie jasu komplikujú odlišné farby týchto hviezd. Súhv. Lýra s plochou 286 štvor.stuňov je na 52 mieste. Rozmiestnením hviezd súhvezdie zodpovedá svojmu pomenovaniu. Pre testovanie rozlišovacej schopnosti oka poslúži dvojhviezda ε1+2 s rozostupom zložiek 209". I pre najmenšie triedre pohodlne rozlíšiteľná dvojica. V kvalitnom ďalekohľade sa každá z nich štiepy na tesnú dvojicu so zložkami okolo 5,5m/2,3", čiže sa zobrazí  štvorhviezda. Vhodná testovacia štvorhviezda pre ďalekohľady. V blízkosti sú ďaľšie, malými prístrojmi rozlíšiteľné dvojice a to ζLyr 4,4+5,7m/44" a βLyr 3,5+7,2m/46". Farebná dvojica δ2+1 4,2m/sp.M+5,6m/sp.B/620" je pekná v triedri. Medzi zložkami tejto dvojice sa nachádza riedka, nenápadná hviezdokopa Stephenzon1. Samotná δ2 má sprievodcu 6,3m vo vzdialenosti 2,6". Medzi  βLyr a γLyr sa nachádza jedna z najznámejších planetárnych hmlovín a to M57 9m/90" . Vďaka spomínanej polohe je ľahko vyhľadateľná a už napr.v 120mm Newtone pri 80x je rozlíšiteľný prstencový tvar s tmavším stredom. Ukážkový objekt severnej oblohy. S pribúdajúcim výkonom použitého teleskopu je stále zaujímavejšia. Mení sa na nerovnomerne jasnú elipsu s hviezdami v tmavej, centrálnej časti. Guľovú hviezdokopu M56 8,5m/5´je náročné vysnoriť v hustom poli hviezd prechádzajúcej Mliečnej cesty, vďaka ktorej je toto súhvezdie vhodné na túlanie sa triedrom.

Guľová hviezdokopa M13 6m/15´zo súhv.Herkules ľahko vyhľadateľná triedrom ako hmlistý oválik. Už v 120mm newtone MDN120 pri 80x sa okrajové časti rozlíšia na jemný prach hviezd. Vo veľkých prístrojoch rozlíšená i v centrálnej časti. Jeden z najpútavejších objektov oblohy. Guľ.hv. M92 6,5m/8´je menej výrazná, ale vo veľkých prístrojoch tiež zaujímavá.
Ras Algethi var 3,5+5,4m/4,8"sp.M+G. Dvojhviezda s farebným kontrastom vyžadujúca stredný ďalekohľad.

Dôležitá orientačná hviezda Polaris 2m zo súhv.Ursa Minor/Malý Medveď sa nachádza v blízkosti severného nebeského pólu. Výška zodpovedá s presnosťou lepšou ako 0,7°severnej zemepisnej šírke a ktorá sa vplyvom precesia priebežne zlepšuje. Pomocou Polárky sa ľahko sa určujú svetové strany a je tiež výraznou pomôckou pri ustanovovaní paralaktickej montáže. V odstupe 18" sa nachádza hviezda s jasnosťou 9m. Nakoľko súhvezdie je pomerne nevýrazné, Polárka sa vyhľadáva pomocou pravidla o päťnásobnom predľžení spojnice hviezd Merak - Dubhe zo súhv.Ursa Maior/Veľkej Medvedice.
γUMi Pherkad 3m /sp.A +11 UMi 5m /sp.K. 11´optická dvojica pre testovanie zraku.V triedri pekná farebná dvojica.

Polárnou hviezdou v minulosti t.j. okolo roku 2800 p.n.l. bola hviezda Thuban 3,7m zo súhv.Draco/Draka. Najjasnejšou hviezdou je oranžový γ Dra/Etamin 2,2m/sp.K. jedno z očí Draka. Neďaleko Etaminu je triedrom rozlíšiteľná dvojhviezda ν Dra 4,9+4,9m/62". V spojnici Etaminu a druhého oka draka - β Dra/Rastabanu, je trojhviezda 17+16 Dra 5,1+5,5m/90", pričom 17Dra sa v strednom ďalekohľade rozloží na dvojicu 5,4+6,4/2,9". V blízkosti ležiaca μ Dra je dvojicou 5,6+5,7m/2,5". Pre malé prístroje je dvojhviezda ΨDra 4,6+5,8m/30".

Planetárna hmlovina NGC 6543 Mačacie oko 8m/24" patrí medzi najznámejšie ph. na oblohe. Výrazný "blik efekt" pri  striedaní priameho a "bočného astronomického" videnia. Dobre znáša aj väčšie zväčšenia vo veľkých ďalekohľadoch, v ktorých sa potom javí ako zelenkastý ovál. Pri manuálnom vyhľadávaní poslúži trojuholník hviezd, vrcholom ktorého je už spomínaná dvojhviezda ΨDra.

Arcturus 0m/sp.K zo súhv.Bootes/Pastiera, najjasnejšia hviezda severnej oblohy. Oranžovo červenkastý farebný odtieň je neprehliadnuteľný.
Izar 2,5+4,9m/2,9" sp.K+A  Pulcherrima/Najkrajšia. Najznámejšia "farebná" dvojhviezda zo súhv.Bootes. Vyžaduje ostrokresliaci stredný ďalekohľad.
κ Boo 4,5+6,6m/14"a ι Boo 4,8+8,1m/39" dvojica dvojhviezd v odstupe 36´. Rozlíšiteľné a súčasne pozorovateľné v zornom poli malých prístrojov.
υ1+2 Boo 5+5m/11´ náročná vizuálna dvojhviezda pre bystrozrakýcch. Rozlíšiteľná  malým triedrom.
Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".

MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
LS60THa
2.
Mapky, obrázky:
Boo CrB Her
M13
UMi Dra
6543
Metóda projekcie ZS
       10.6.2021
Slnko 26.6.2021 H+C
Obloha večer.
Slnko
Venuša Mars
Jupiter Sarurn Neptún
Urán
Vesta
Serpens M5
M5
Merkúr
Sco
M6+7
Sl.škvrny
Lýra
M57
ε1+2
Erupcia  X
Krátko po nove.
Mesiac
malým refraktorom.
Krátko pred splnom.