POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Január 2019.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.1        7:37        16:05
10.1        7:35        16:15
20.1        7:28        16:28
30.1        7:18        16:44

Údaje v SEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 21.1.2019
V apogeu:   9.1.2019
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
sa presúva zo súhv.Sagittarius/Strelca do súhv.Capricornus/Kozorožca. V polovici mesiaca kulminuje o11h56min41sek vo výške 20°55´54"v súhv.Sgr. Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 8min.11sek., zdanlivý priemer 1951". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty, chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Dňa 30.1.2019 v hornej konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
Neprehliadnuteľná na rannej oblohe. Dňa 6.1.2019 v najväčšej západnej elongácii 47°. V polovici mesiaca vychádza o 4:00, ako objekt -4,4m/23" vo fáze 0,5 v súhvezdí Ophiuchus/Hadonosa. Vyhľadateľná i na dennej oblohe napr. triedrom 10x50. Fáza okolo "prvej štvrti" je rozoznateľná i malými ďalekohľadmi. Pri dennom pozorovaní je dôležité mať ďalekohľad v tieni. Vyhľadanie uľahčí trebárs i fotostatív so stupnicami  a znalosť polohy v stupňoch vzhľadom na Slnko. Mars počas Veľkej opozície 2018 dosiahol takýto priemer. V jase a vďaka pozorovateľnej výraznej fáze má Venuša i v súčasnosti navrch.
Zem:
Dňa 3.1.2019 Zem v perihéliu. Vzdialenosť od Slnka 0983AU t.j.147milionov km. Obežná rýchlosť je v maxime a po tomto termíne sa začne spomalovať. Hodnota časovej rovnice pre SH v AK sa priebežne zmení z -9 na +1,5 minúty.Tieň nodu sa vzďaluje od krivky Zimného slnovratu a smeruje k čiare rovnodennosti. Čas pohybu Slnka sa nad obzorom predlžuje a výška kulminácie stúpa.
V polovici mesiaca zapadá ako objekt  0,7m/9", vo fáze 0,8. Mení sa na stále slabšiu hviezdu a vo väčšine ďalekohľadov už ide iba o minidisk prakticky bez detailov. Vykazuje však výrazný pohyb po oblohe pozorovateľný i voľným okom.
Mesiac:
Obdobie okolo splnu je vhodné na rozpoznávanie morí i iných svetelných útvarov.Postačuje aj trieder. Dňa 21.1.2019 úplné zatmenie  Mesiaca. Od nás pozorovateľný okrem záverečnej fázy čiastočného zatmenia. Začiatok čiastočného zatmenia 4:34,  začiatok úplného 5:41, koniec úplného 6:43. Západ Mesiaca vo fáze čiastočného zatmenia 7:38. Zatmenie prebehne v súhv.Cancer/Raka, nízko nad západným horizontom.Viditeľnosť a farba Mesiaca bude ovplyvnená touto skutočnosťou.
V polovici mesiaca Juno 8,4m kulminuje o 19:54 v súhv.Eridanus. Ceres 8,9m vychádza o 2:21 v súhv.Libra/Váhy. Pallas 8,8m sa pohybuje v blízkosti hviezdy Spica 0,95m v súhvezdí Virgo/Panny. Kulminuje o 5:46. Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca vychádza 4:45 v "neastrologickom" súhv.Ophiuchus/Hadonosa ako objekt -1,8m/33". Dňa 22.1.2019 v konjukcii s Venušou. Na pozorovanie pozícií mesiacov Io, Europa, Ganymed, Callisto stačí aj kvalitný trieder 12x50, podľa možnosti upevnený a na statíve. Pozorovanie prechodu Červenej škvrny vyžaduje ďalekohľad okolo 150mm. Skúsený pozorovateľ ju uvidí i menším prístrojom. Osobný rekord je pri výnimočne priaznivých pozorovacích podmienkach refraktorom Zeiss Jena 50/540mm. Oranžovočervenkastý odtieň je výrazný až vo väčších prístrojoch napr.CPC11" a použití binonadstavca.
Dňa 2.1.2019 v konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
V polovici mesiaca kulminuje o 17:55 v súhv.Pisces/Rýb, ako objekt 5,8m/3,5". Výhodné podmienky na pozorovanie. Teoreticky vyhľadateľný voľným okom. Za pomoci mapky i malého triedra napr.12x40 bezpečne identifikovateľný. Ako zelenkastý minikotúčik je rozlíšiteľný vo výkonnejších ďalekohľadoch okolo 80mm/80x. Sfarbenie je ovplyvnené typom prístroja a aj zrakom pozorovateľa.
V polovici mesiaca zapadá 20:43 ako objekt 7,9m/2,2". Bezpečne pozorovateľný ako bod výkonnejším triedrom napr.15x70 v súhvezdí Aquarius/Vodnára. Takýmto prístrojom je možné v dostatočne veľkom časovom odstupe sledovať pohyb planéty voči hviezdam. V prístrojoch o priemere objektívu okolo Ø80mm pri 80x pozorovateľný ako sivomodrastý minidisk odlíšiteľný od bodových hviezd. Menší a citeľne náročnejší objekt ako Urán.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  6.1         7:46       16:37       Nov
14.1       11:34         0:00       Prvá štvrť
21.1       16:55         7:37       Spln
27.1         0:00       10:53       Posledná štvrť
   G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
                                                               Zaujímavé objekty zimnej oblohy.
Tieto vybrané objekty sú najvhodnejšie pre začínajúcich pozorovateľov, ktorých vianočným darčekom bol ďalekohľad a ku ktorým sa každý pozorovateľ vracia po celý život. V skratke: xm/y´. Prvé číslo je vizuálna magnitúda, voľným okom za priaznivých okolností je hranica okolo 6m. Druhé číslo y´ je zdanlivá veľkosť v oblúkových  minutách, prípadne y" v sekundách, y°v stupňoch. Rozlišovacia schopnosť voľného oka v závislosti od podmienok sa pohybuje od1´až 5´. Ďalekohľad posúva túto hranicu vzhľadom na priemer objektívu a pozorovacie podmienky na úroveň oblúkových sekúnd. Zdanlivý priemer Slnka, Mesiaca je okolo 30´,t.j.1800"/0,5°. Prehliadku zimnej oblohy je najjednoduchšie začať rozpoznávaním  súhvezdí a jasných, farebne odlišných hviezd zimného orientačného šesťuholníka. Na pozorovanie hmlovín a galaxií sú vhodné iba tmavé, priezračné noci bez mesačného svitu, či sveteného znečistenia a podľa možnosti v čase kulminácie daného objektu. Pri Mesiaci, Slnku, planétach, dvojhviezdach sa vyžaduje obloha s minimálnou scintiláciou atmosféry t.j."trblietaním"hviezd.

Otvorená hviezdokopa Mel 25 Hyades  0,5m/330´ v súhv.Taurus/Býka. Zoskupenie hviezd v tvare ležatého "V" viditeľné voľným okom. Vypľňa celé zorné pole triedra. Vynikajúci objekt pre malé prístroje s veľkým zorným poľom. Oranžová hviezda Aldebaran 0,9m/sp.K, nie je fyzickou súčasťou hviezdokopy. Na skúšku rozlišovacej schopnosti zraku poslúži dvojhviezda θ1+2Tau 3,8+3,1m/5,7´.

Otvorená hviezdokopa M45 1,5m/100´Pleiades v súhv.Taurus /Býka. Nielen najznámejšia, ale asi aj najkrajšia hviezdokopa severnej oblohy. Je známa pod viacerými menami napr.Kuriatka, Sedem sestier. Často je mylne zamieňaná za Malý voz, ktorému výzorom viac zodpovedá než skutočné súhvezdie Ursa Minor/Malý medveď-voz. Voľným okom zoskupenie asi 7hviezd  na ploche mesačného splnu. V triedri, alebo v zornom poli ďalekohľadu o veľkosti 1,5°zaujímavo rozmiestnené skupiny hviezd. Ukážkový objekt.

Dvojitá hviezdokopa χ+h Perseus 2x4,5m/25´. Voľným okom za priaznivých pozorovacích podmienok viditeľné ako dve slabé hmlisté škvrny na hraniciach súhv.Perseus a Cassiopeia. Triedrom rozlíšiteľné na hviezdy. Objekty vhodné na pozorovanie aj pri vyšších zväčšeniach, ktoré odhalia koncentrované skupiny hviezd, tvoriace jadrá týchto hviezdokôp. Znova ide o vynikajúcu "propagačnú",  pre začiatočníkov ľahko dostupnú dvojicu objektov.

Otvorená hviezdokopa Mel20 1,2m/185´ v súhv.Perseus. Plošný objekt vhodný pre trieder, rozprestierajúci sa v okolí hviezdy Mirfak 1,8m. Aj keď voľným okom nie je tak výrazná ako Mel 25, ale o to krajšia v 5°poli prístroja.

Veľká hmlovina M31 v Andromede 4m/150´. Ide o najvzdialenejší objekt-galaxiu viditeľnú ako slabú škvrnu voľným okom. Najkrajšia a i najľahšie vyhľadateľná je v triedri. V 15x70 sa tiahne takmer skrz celé pole prístroja a tak má zrak možnosť vnímať kontrast medzi "svietiacim a nesvietiacim nič". Jemné detaili M31 a jej satelitné galaxie M32  8,5m/4´a M110 9m/10´sú pre výkonné prístroje a sú vhodné na získanie skúseností na pozorovanie menej výrazných objektov. Galaxia M32 je ako malá, hmlistá od oblohy koncentrovaná izolovaná gulička, naopak M110  je plošná, za nepriaznivých podmienok splývajúca s jasom oblohy.

Dvojhviezda γAnd Alamak  2,2+5m/9,6"patrí medzi "farebné"dvojice. Spľahlivo ju rozlíši ostrokresliaci ďalekohľad okolo Ø80mm.

Veľká hmlovina M33 6m/50´v súhv.Triangulum /Trojuholníka. Vzhľadom na čísla sa zdá byť "ľahkým sústom", opak je však pravdou. Ide o jeden z najcitlivejších objektov na pozorovacie podmienky. Pri priaznivých stačí napr.trieder 12x40, pri zákale, svetelnom znečistení atď. neuspejete ani výkonným teleskopom. Využívajte na test pozorovacích podmienok a tréning zraku na pozorovanie slabých objektov.

Dvojhviezda Castor 1,9+2,9m/5"zo súhv.Geminy/Blížencov je rozlíšiteľná napr. refraktorom Ø50/540mm. Pri dvojhviezdach ide v prvom rade o bodové kreslenie prístroja. Pri výkonných, svetelných prístrojoch sa neraz jasné dvojice zmenia na zlievajúce sa chuchvalce svetla. Pomôže priclonenie, predľženie ohniska. Pri tesných dvojiciach je prvoradou podmienkou minimálna scintilácia/seeing ovzdušia. Hranica maximálnej reálnej rozlíšiteľnosti je 1".

Otvorená hviezdokopa M35 5m/30´je pri priezračnej oblohe viditeľná ako hmlistá škvrna voľným okom. Triedrami neprehliadnuteľná, čiastočne rozlíšiteľná na hviezdy. V ďalekohľade veľké množstvo hviezd.

Capella 0,1m /sp.G pekná, žltkastá hviezda zo súhv.Auriga/Povozníka.
Trojica otvorených hviezdokôp M36,37,38 - všetky okolo 6m/20´. V malých triedroch ako svetlé škvrny. Pri pozorovaní ďalekohľadom citeľne rozdielne v jase, počte a v rozmiestnení hviezd.

Veľká hmlovina M42 3,5m/40´v súhv.Orion. Ide naozaj o vizuálne ľahko pozorovateľnú veľkú hmlovinu. Voľným okom ako čosi hmlisté pod pásom Oriona.V triedri 15x70 už celkom slušná ploška. Už malým ďalekohľadom je v hmlovine ľahko rozlíšiteľná štvorhviezda θOri. V ďalekohľade MDN120 pri 80x sa objavujú rôzne výrazné, členité, svetlé i tmavé zákutia s jemným pozadím slabších hviezd. Čím väčší prístroj, tým na väčšej ploche sa dajú sledovať jemné filamenty hmloviny. V CPC11" pri použití širokouhlého okuláru Luminos 15 pôsobivejšie než na snímkach, na ktorých viditeľnosť detailov závisí od dľžky expozície. Navyše v okolí M42 sa nachádzajú ďaľšie celkom zaujímavé objekty vzdialeného vesmíru ako M43 a niekoľko s NGC označením.

Cr70 0,4m/150´ hviezdokopa obklopujúca pás Oriona. Objekt vyslovene pre triedre, kukátka.Táto časť oblohy upútala už Galilea.

Voľným okom je výrazný farebný rozdiel medzi premennou, červenkastou Betelgeuze 0,3-0,9m/sp.M a bielomodrým Rigelom 0,1m/sp.B.

Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
LS60THa
2.
M31
Alamak
χ+h
Mel20
Kúpa a využitie astrotechniky je postupne na základe teoretických i praktických znalostí rozoberaná v Astrotematike.
Dňa 4.1.2019  maximum roja Qadrantíd.
46p/Wirtanen je cirkumpolárna. Pohyb je už menej výrazný, približuje sa οUMa. Dňa 3.1.2019 sa javila pri pozorovaní triedrom 10x50 z areálu AK ako hmlistá,oválna ploška splývajúca s oblohou.O niečo ľahšie viditeľná ako M33. ktorá poslúžila ako porovnávací objekt.
Obloha večer
Slnko
Venuša Jupiter Ceres
Mars Neptún
Urán
Pallas
Juno
Zimná obloha, výber.
Orion
Orion
M42
Cr70
M45
M36 37 38
M33
Castor
46P/Wirtanen
Zatmenie Mesiaca.