POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Ferbruár 2018.


        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.2        7:15        16:47
10.2        7:02        17:02
20.2        6:45        17:17
28.2        6:31        17:30

Údaje v SEČ, platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu:  27.2.2018
V apogeu: 11.2. 2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch.
Prechádza 16.2.2018 zo súhv.Capricornus/Kozorožca do súhv.Aquarius/Vodnára. V polovici mesiaca Slnko kulminuje o12h01min31sek. vo výške 29°5´4". Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 0h8min13sek, zdanlivý priemer 1944". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C.Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie,filamenty,chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Nepozorovateľný.
Koncom mesiaca nízko nad obzorom v západnom, večernom súmrakovom pásme ako objekt -3,8m/12".

Zem:
Vzdialenosť od Slnka 148 milionov km, t.j. 0,983AU.Vzdialenosť od Slnka vzrastá,obežná rýchlosť sa znižuje. Čas pohybu Slnka nad obzorom sa predlžuje. Astronomická noc v polovici mesiaca trvá zhruba od 19:00 do 5:00. Hodnota časovej rovnice pre slnečné hodiny v AK bude kolísať okolo +1 minúty. Krivka tieňa nodu na sl.hodinách sa "vyrovnáva" a blíži k čiare Jarnej rovnodennosti.
V polovici mesiaca vychádza okolo 2:31 ako objekt 1,m/6"v súhv.Ophiuchus/Hadonosa. Zdanlivý priemer je ešte malý na pozorovanie detailov. Je však zaujímavé obdobie na porovnávanie farby a jasu južne sa nachádzajúcou hviezdou Antares/ Protiváha Marsu 1m/sp.M. zo súhvezdia Scorpius/Škorpiona.
Mesiac:
Po nove sa začne objavovať na večernej oblohe ako dorastajúci kosák. Vhodné obdobie na pozorovanie úzkeho kosáka Mesiaca krátko po nove.
Ceres po opozícii pozorovateľný v súhv.Cancer/Raka ako bod 7m. Vesta 7,6m v súhv.Ophiuchus/Hadonosa.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca vychádza o 0:50 v súhv.Libra/Váhy ako objekt -2,1m/37". Už vo výkonnejších triedroch je možné sledovať dennú zmenu polôh štyroch najjasnejších mesiacov, prípadne ich miznutie pri zákrytoch, či prechodoch. Dvojicu hlavných rovníkových pásov na badateľne sploštenom disku planéty vidno aj v malých prístrojoch okolo Ø50mm. Na povestnú Červenú škvrnu  je nutný výkonnejší prístroj okolo Ø100mm a je dôležité poznať čas prechodu centrálnym poludníkom planéty. Zdroj napr. časopis Kozmos, či program v Sky and Teleskope, kde sú aj ďaľšie aktuálne sledovateľné úkazy mesiacov.
V polovici mesiaca vychádza o 4:22 v súhv.Sgr/Strelca, ako objekt 0,6m/15", prstence 35x15". Pohybuje sa v oblasti výrazných Messierových objektov.

V polovici mesiaca zapadá okolo 22:28 v súhv.Pisces/Rýb ako objekt 5,8m/3,4". Teoreticky pozorovateľný voľným okom na hranici vnímania, ale bezpečne viditeľný už v malých triedroch 7x50 ako jasná hviezda. Na nebodové zobrazenie je nutné použiť ďalekohľad ϕ80mm/80x. Farba kotúčika je ovplyvnená použitou technikou a tiež vnímaním jednotlivca. V opisoch sa uvádza od žltozelenej po modrosivú. Posun voči hviezdam upúta po väčšom časovom odstupe.
Zapadá okolo 18:39 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 8m/2,1". Obdobie pozorovateľnosti v priebehu mesiaca končí.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
  7.2          0:01       10:43       Posledná štvrť
15.2         6:45        16:46       Nov
23.2       10:36          0:36       Prvá štvrť
G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Súhvezdie Eridanus je podľa plochy na oblohe šieste. Od nás je len sčasti pozorovateľné a je pre pozorovateľov s výborným zrakom. Jej najjasnejšou hviezdou  viditeľnou od nás je βEri Cursa 2,8m. Vyhľadanie uľahčuje blízky Rigel/Ori. Zaujímavá je "farebná" trojhviezda ο2 Eri/sp.K 4,4m. Pre ďalekohľady zhruba Ø80mm je dostupný exotický sprievodca biely trpaslík 9,5m/83" a vo veľkých prístrojoch sa odhalí aj tretia zložka, pre zmenu červený trpaslík s jasnosťou 11,2m. Z objektov vzdialeného vesmíru je pomerne dostupná planetárna hmlovina NGC153510m/18". Náročnejším objektom je galaxia NGC1300 10,5m/6x4´.

Za výnimočne priaznivých okoloností je možné nízko nad horizontom vyhľadať planetárnu hmlovinu NGC1360 8m/6´v súhvezdí Fornax/Pec. Najjasnejšia hviezda αFor má  4m a má sprievodcu vo vzdialenosti 6"s jasnosťou 6,5m. Rozlíšenie vzhľadom na zvyčajne silnú scintiláciu atmosféry v blízkosti horizontu nie je jednoduché.

Guľ.hv. M79 8m/8´ v súhv.Lepus/Zajaca. Ide o pomerne náročný objekt zahrnutý do Messierovho katalógu. Najjasnejšou hviezdou súhvezdia je αLep Arneb 2,6m.

V polovici februára okolo 19:30 nad južným horizontom kulminuje najjasnejšia hviezda celej oblohy Sírius/-1,5m zo súhvezdia Canis Maior/Veľký pes. Aj keď ide o "bielu" hviezdu, nízko nad horizontom hrá farbami. Kvôli tomu v preklade znamená Iskriaci, či v súvislosti tropickými teplami Psia hviezda. Súhvezdím sčasti prechádza Mliečna cesta a preto je vhodné na prehliadku triedrom.
Otv.hv.M41 5m/30´sa nachádza zhruba na priemer zorného poľa triedra južne od Síria. V triedri 10x50 hmlistá, čiastočne rozlíšená na hviezdy. V silnejších teleskopoch je vhodnejšie použiť menšie zväčšenia, pri ktorých sa ešte zobrazí v zornom poli celá hviezdokopa.
Otv.hv.NGC2362 4m/6´obklopuje hviezdu τCMa 4,4m. Opak M41. Vyžaduje vyššie zväčšenia. Zníži sa rušiaci vplyv τCMa a ide aj o na malej ploške koncentrovanú hviezdokopu.
145 CMa 4,7+6,5m/26" ide o severne od NGC2362 ležiacu farebnú dvojicu rozlíšiteľnú začiatočníckymi ďalekohľadmi.

Puppis/Korma je súhvezdie rozprestierajúce sa východne od CMa. Od nás je viditeľná jej severná časť. Vzhľadom na prechádzajúce rameno Mliečnej cesty smerom do súhv.Monoceros/Jednorožca je pomerne bohaté na hviezdy, čiže zaujímavá na "túlanie" sa triedrom.
ξPup 3,3+5,3m/288" triedrom rozlíšiteľná oranžová dvojica, v blízkosti ktorej sa nachádza otv.hv. M93 6,5m/15´. Pekný objekt aj pre malé prístroje.
Otv.hv.M47 4,5m/25´je čiastočne rozlíšená na hviezdy už v triedri.
Otv.hv.M46 6,5m/25´+p.h. NGC243811m/60" .Ako hmlistú plošku M48 vidno v triedri.Vo veľkom ďalekohľade napr.v CPC 11", veľká plocha nahustených hviezd s hmlistou ploškou planetárnej hmloviny.Jeden z najkrajších objektov pre takýto prístroj.

Pozostatok po supernove M1 Krabia hmlovina 9m/6´sa nachádza v súhv.Taurus/Býka. Prehliadka zimnej oblohy bez tohto pre astrofyziku mimoriadne dôležitého objektu by bola veľmi neúplná. Aj keď nesie poradové číslo1.v Messierovom katalógu, ide o pomerne náročný objekt na vizuálne pozorovanie. Manuálne vyhľadanie uľahčuje blízka hviezda ζTau 3m. Ako hmlistú, oválnu škvrnu ju vidno aj v prístrojoch okolo Ø80mm. Pozorovanie detailov vyžaduje najvýkonnejšie prístroje dostupné neprofesionálnym záujemcom o astronómiu.

Zimný orientačný šesťuholník v tomto období kulminuje vo večerných hodinách. Je tvorený jasnými, farebne už voľným okom odlíšiteľnými hviezdami z najvýraznejších zimných súhvezdí. Rozdielne odtiene Síria/CMa -1,5m/sp.A, Betelgeuze/Ori  0,8_1,3m/sp.M, Capelly Aur 0,1m/sp.G sú neprehliadnuteľné. Zimná, menej výrazná Mliečna dráha sa tiahne naprieč oblohou  približne od východu súhv.Monoceros/Jednorožca, cez zenit súhv.Perseus+Cassiopeia a mizne na západe.

Asi nielen najkrajším, ale aj najzaujímavejším súhvezdím zimnej oblohy je Orión. Už spomínanú αOri Betelgeuze, je zaujímavé porovnávať s βOri Rigel 0,1m/sp.B, nielen kvôli farebným odtieňom, ale i jasu, nakoľko Betelgeuse je premenná. Bielomodrastý Rigel je zase náročná dvojhviezda 0,1+6,8m/9,5". Aj keď je vzdialenosť zložiek veľká, rozlíšenie sťažuje veľký, asi 260 násobný rozdieľ v jase.

Niektoré dvojhviezdy zo súhv.Ori viditeľné voľným okom ako sólo hviezdy, preto pomerne dostupné aj pre začiatočnícke teleskopy s tzv."hľadáčikmi":
22 Ori  ide o najmenšími triedrami rozlíšiteľnú dvojhviezdu 4,7+5,7m/242".
  η Ori  3,7+4,8m/1,7"nachádza sa v blízkosti 22Ori. Rozlíšenie už vyžaduje teleskop okolo 80mm.
  ζ Ori  1,9+4m/2,3" "východná"dvojhviezda z pásu Oriona.
  σ Ori 3,8+6,6m/13"+6,7m/43". Trojhviezda južne od ζOri rozlíšiteľná napr.CZJ 50/540mm.
  δ Ori 2,2+6,9m/53" "západná "dvojhviezda z pásu Oriona, vhodná aj pre menšie prístroje.
52 Ori 6+6m/1,4" dvojhviezda pre stredné, až väčšie teleskopy.
32 Ori 4,5+5,8m 1,1" dvojhviezda na testovanie veľkých teleskopov.

Otv.hv. Cr70  0,4m/150´ je pre triedre, výrazná napr.v 15x70. Množstvo slabších hviezd obklopujúcich výrazný pás Oriona. Táto oblasť oblohy upútala už Galilea.
Otv hv. NGC1981 5m/25´ ľahko dostupná pre malé prístroje.
Otv.hv./hmlovina NGC1973/75/77. Hviezdy prístupné pre malý prístroj. Súčasťou je dvojhviezda 42Ori 4,7+7,9m/1,6". Hmloviny skôr pre astrofotografiu, NGC1977 sa prezýva Running Men.
Otv.hv. NGC1980 okolo dvojhviezdy ιOri 2,8m+6,9m/11".
Otv.hv. Cr 69 2,8m/ 65´retiazka hviezd od λOri k φ1Ori.

Veľká hmlovina v Orione M42 4m/40´. Najkrajší z objektov vzdialeného vesmíru pre pozorovateľa od nás a patrí medzi najpútavejšie na celej oblohe. Voľným okom ako hmlistá hviezda pod pásom Oriona. V triedri ako nerovnomerne jasný fľak v doprovode vyššie uvedených NGC objektov. Už v malých ďalekohľadoch sa v centrálnej časti rozlíši štvorhviezda θOri známa pod názvom Trapéz Oriona. V stredných, napr.v MDN120 pri 80x množstvo svetlých i tmavých detailov. Vo veľkých, napr.v CPC11"+širokouhlý okulár Luminos15, doďaleka sa tiahnuce filamenty od centrálnej časti. Pôsobivejšie ako na snímkach, ktoré nedokážu súčasne zachytiť tak jemné odtiene a detaili. Samozrejme toto platí pri pozorovaní skrz priezračnú oblohu, bez svetelného znečistenia a počas kulminácie. V polovici februára M42 kulminuje o 19:40. Ľahko vyhľadateľný objekt pre každého a každý prístroj.

Difúzna hmlovina M43  9m/12´. Ide o oddelený fragment  severnej časti M42 .

M78 8m/8´tzv.kometárna reflexná hmlovina pre stredné ďalekohľady. "Jadro" tvorí dvojhviezda.

Hmlovina NGC2024 8m/20´ "Plameň". Náročný objekt. Napr.v ďalekohľade MDN 120 pri 44x /0,8° sa javí ako svetlé "nič" oproti o niečo tmavšiemu "nič" pozadia oblohy. Vadí svit Alnitaku 1,8m, držať hviezdu mimo zorné pole. Po naskočení "astrovnímania"náznaky štruktúr.

Reflexná hmlovina NGC1788 10m/8". Objekt pre veľké ďalekohľady.

Najdostupnejšie objekty pre začínajúcich pozorovateľov v zimnom období:
M45 Pleiades - otvorená hviezdokopa v súhvezdí Taurus/Býka. U nás známa pod menom Kuriatka, inde Sedem sestier. Zdanlivý jas, priemer:1,5m/100´. Ide o najznámejšiu oh. severnej oblohy pripomínajúca voľným okom "Malý Voz". Ideálna pre binokuláre, napr.15x70, spektívy, skrátka pre prístroje  umožňujúce dosiahnuť aspoň 1,5°zorné pole. V teleskopoch pri väčšom zväčšení  a malom poli sa hviezdokopa rozpadá na izolované máločlenné skupinky hviezd.

Mel 25 Hyades - oh.0,5m/330´. Ide o dominujúcu časť súhvezdia Taurus/Býka. Objekt vyslovene pre oko, binokuláre s 5°zorným poľom. Tvarom pri východe pripomína tlačené písmeno A , ktorého podoba sa vraj naozaj viaže k tomuto zoskupeniu hviezd. Oranžová, najjasnejšia hviezda Aldebaran 0,9m sp.K, však nie je v skutočnosti súčasťou oh. Rozlišovaciu schopnosť svojho zraku môžete vyskúšať na dvojici θ1+θ2 Tau 3,8+3,4m/5,7´.

Mel 20 - oh.v súhvezdí Perseus 1,2m/185´. Pekné zoskupenie hviezd v okolí najjasnejšej hviezdy súhvezdia Mirfak1,8m. Objekt  pre binokulár.

NGC884+869 - dvojitá oh. v súhv.Perseus, známejšia pod menom χ+h. Obidve majú okolo 4,5m/25´. Na priezračnej oblohe voľným okom ako hmlisté škvrny na spojnici Perseus/Cassiopeia. Vidno ich spoločne v  širokouhlých prístrojoch a už čiastočne rozlíšené na hviezdy. Objekty vhodné aj pre ďalekohľady pri väčšom zväčšení, vzhľadom na množstvo koncentrovaných hviezd. Táto dvojica tiež patrí medzi najkrajšie objekty severnej oblohy.

Capella - najjasnejšia, žltkastá hviezda 0,1m sp.G zo súhv.Auriga/Povozníka. Trojica otvorených hviezdokôp M36,M37 a M38 je už pozorovateľná malými binokulármi, ako rôzne jasné, hmlisté fliačiky. Ďalekohľady ich rozlíšia  na hviezdy a odhalia rozdieli v počte, v jasnosti a v štruktúre ich rozmiestnenia.

Castor - malými, ale kvalitnými prístrojmi rozlíšiteľná bielomodrastá dvojhviezda 1,9+2,9m/5"sp.A , zo súhv.Geminy/Blížencov. Pre CZJ Ø50/540mm pri 90x pekná, stabilne vykreslená dvojica. Otvorenú hviezdokopu M35 5,5m/30´na priezračnej oblohe ako hmlistú plošku, vidno aj voľným okom. Pôsobivé množstvo hviezd aj v malých prístrojoch. Tento objekt tiež patrí medzi ťaháky oblohy. Farbu Castora môžete porovnať asi 5°južne ležiacim oranžovým Polluxom 1,1m sp.K.

NGC2392 planetárna hmlovina Eskymák 9m/42" . Pomerne ľahko vyhľadateľná aj malými prístrojmi, v ktorých veľkosťou  pripomína Jupiter. Výrazná zelenkastá farba a neostrý  tvar vo veľkých prístrojoch.


Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
Najdostupnejšie objekty
M45
M45 viz.mag.
χ+h
Mel20
M36+37+38
M36
15x70 PD
nie je v činnosti žiaden výrazný roj.
Orion
Pás Galileo
M42+NGC1977
M78
Pás súčasnosť
Gemini
2392
M35+2158
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
nie je dostupná žiadna výrazná kométa.
Obloha

Slnko

Urán

Saturn Mars Vesta Jupiter
Neptún

LS60THa
Eri For Lep
CMa Pup
ο2 Eri
1360
1535
2362
M47+46+2438
M93
M41
Sírius
M1
1300
Slnko LS60