POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyMAIN PAGE
ASTRO PHENOMENON
PHOTO ARCHYVAS
OBSERVER FORUM
ABOUT A-K
NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
Apríl 2018.

        Slnko.
Dátum:   Východ:   Západ:
  1.4         6:26        19:17
10.4         6:08        19:30
20.4         5:49        19:45
30.4         5:31        19:58

Údaje v LSEČ. Platné pre Nové Zámky.
                  Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu: 20.4.2018
V apogeu:   8.4.2018
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému.
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
Prechádza 17.4.2018 zo súhv.Pisces/Rýb do súhv.Aries /Barana. V polovici mesiaca Slnko kulminuje o12h47min15sek. vo výške 51°15´37". Svetelná vzdialenosť(Light time)LT: 0h8min16sek, zdanlivý priemer 1930". Výskyt slnečných škvŕn je v súčasnosti minimálny. Výrazne zaujímavejšie je pozorovanie v čiare Hα napr.v teleskope Lunt LS60THa/1200C. Vždy sú viditeľné nejaké protuberancie, filamenty,chromosférický trávnik. Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní !
Dňa 1.4.2018 v dolnej konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný. Dňa 29.4.2018 v najväčšej západnej elongácii od Slnka.Vzhľadom na nepriaznivé geometrické podmienky prakticky nepozorovateľný.
V polovici mesiaca zapadá o 21:45 v súhv.Aries/Barana ako objekt -3,9m/11", vo fáze 0,96. Neprehliadnuteľná na západnej oblohe. V tejto fáze nie je zaujímavá v teleskopoch, ale vďaka svojej vysokej jasnosti preverí kvalitu Vášho teleskopu.
Zem:
Vzdialenosť od Slnka narastá cez 150milionov km, obežná rýchlosť klesá.Obdobie astronomickej noci sa skracuje.Tieň nodu na slnečných hodinách v AK sa pohybuje južne od čiary rovnodennosti. Hodnota časovej rovnice pre SH sa zvýši z -9 na -16minút.
V polovici mesiaca vychádza okolo 2:12 ako objekt  0m/9,6"v súhv.Sagittarius/Strelca. Jasnosťou už pomaly prekonáva planétu Saturn a citeľne hviezdu Antares/Protiváha Marsu 1m/sp.M zo súhv.Scorpius/Škorpiona. Vo výkonných prístrojoch  je už možné pozorovať albedové útvary.
Mesiac:
po nove sa začne vynárať vo večernom súmrakovom pásme ako dorastajúci kosák. Veľmi dobré podmienky na pozorovanie krátko po nove.

Ceres v súhv.Cancer/Raka ako bod 8,2m. VýraznejšiaVesta 6,8m sa pohybuje severne od hviezdneho mraku M24´4m/100´v súhv.Sagittarius/Strelca.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam  podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca vychádza o 21:42 v súhv.Libra/Váhy ako objekt -2,4m/44". Už vo výkonnejších triedroch je možné sledovať dennú zmenu polôh štyroch najjasnejších mesiacov, prípadne ich miznutie pri zákrytoch, či prechodoch. Dvojicu hlavných rovníkových pásov na badateľne sploštenom disku planéty vidno aj v malých prístrojoch okolo Ø50mm. Na povestnú Červenú škvrnu je nutný výkonnejší prístroj okolo Ø100mm a je dôležité poznať čas prechodu centrálnym poludníkom planéty. Zdroj napr. časopis Kozmos, či program v Sky and Teleskope, kde sú aj ďaľšie aktuálne sledovateľné úkazy mesiacov.
V polovici mesiaca vychádza o 1:38 v súhv.Sagittarius/Strelca, ako objekt 0,5m/17", prstence 39x17". Je vhodné obdobie na porovnávanie farebných odtieňov a jasnosti planét Mars,Saturn,Jupiter na rannej oblohe.

Dňa 18.4.2018 v konjukcii so Slnkom, nepozorovateľný.
Po konjukcii so Slnkom vychádza krátko pred jeho východom, nepozorovateľný.
Tabakova 8, Nové Zámky
Mapky,obrázky:
    8.4            2:23       11:27       Posledná štvrť
  16.4            6:33       20:02       Nov
  22.4          11:00         1:46       Prvá štvrť
  30.4          20:20         6:08       Spln

G.Hodál
oh.- otvorená hviezdokopa
gh.- guľová hviezdokopa
g.- galaxia
ph.- planetárna hmlovina
h.-hmlovina,difúzna/reflexná
th.- tmavá hmlovina
d.- dvojhviezda
súhv.-súhvezdie
Zoznam skratiek:
Najzápadnejším súhvezdím jarného orientačného trojuholníka je súhv.Leo/Lev. Na tmavej jarnej oblohe patrí medzi výrazné.Tvarom pripomína skôr detské kreslené prasiatko. Najjasnejšou hviezdou je modrastý Regulus1,4m/sp.B. Najkrajšou dvojhviezdou je γLeo 2,4+3,6m/4,4". Ide o oranžovú dvojicu, ktorú spoľahlivo rozlíši ďalekohľad o priemere objektívu 80mm. Náročnejšia je dvojhviezda ιLeo 4+6,7m/2". Naopak, 54Leo 4,5+6,3m/6,6"je pre menšie ďalekohľady. Z objektov vzdialeného vesmíru je najdostupnejšia galaxia NGC2903 9m/8´. Spozorovateľná už výkonnejším triedrom napr.15x70, ako slabšia škvrna. Ľahšie sa vyhľadáva vďaka oranžovej hviezde λLeo 4,3m/sp.K. Trojica galaxií medzi ι a θLeo je známa pod označením Trio galaxií z Leva. Dajú sa vyhľadať napr.120mm Newtonom. Ide o M66, M65 obe okolo 9m/8´a NGC3628 10m/12´. Podobná trojica je na manuálne vyhľadanie v náročnejšej časti súhvezdia. Ide o M105 9,5m/3´, M95+96 obe okolo 9,5m/5´.Vo výkonných prístrojoch napr.CPC11"sa pri M105 zobrazí NGC3384 10m/4´a NGC 3389 12m/3x1,5´. Vlajkovou loďou jarnej oblohy je u nás cirkumpolárne, v zenite kulminujúce súhvezdie Ursa Maior/Veľká  Medvedica. Jej najvýraznejšia časť tvorená siedmimi hviezdami je známa ako Veľký voz. V prípade tejto skupiny hviezd ide o jeden z mála prípadov, keď hviezdy súhvezdia sú naozaj  previazané, nakoľko sú členmi otvorenej, tzv.pohybovej hviezdokopy Cr285 0,4m/1400´.  Celkovo UMa je tretím najväčším súhvezdím oblohy. V smere päťnásobne predľženej spojnice hviezd β a αUMa sa nachádza orientačná hviezda Polaris zo súhv.Ursa MinorMalý/Medveď. Dvojhviezda Mizar+Alcor 2,1+4m/11,8´ je známa ako "skúšač zraku". Ľudia s dobrým zrakom v blízkosti Mizara zaregistrujú hviezdu Alcor.Táto dvojica i v najmenších prístrojoch je už jednoznačná. V malom ďalekohľade o priemere Ø 50mm sa ešte samotný Mizar delí na zložky 2,3+4m/14,4". Zlatožltá dvojhviezda ξUMa 4,3+4,8m/2" je v súčasnosti rozlíšiteľná prístrojmi okolo Ø 100mm. Z messierovho katalógu hmlovín a hviezdokôp je známa dvojhviezda M40 9+9m/50". Z objektov vzdialeného vesmíru je najzaujímavejšia dvojica galaxií  M81 7m/20´a M82 8,5m/10´. Obidve ako malé hmlisté škvrny vyhľadateľné triedrom. Vo výkonnejších prístrojoch je zaujímavejšia aktívna "vybuchujúca" galaxia M82. Má podlhovastý,svetelne členitý tvar. V blízkosti tejto  dvojice sa nachádzajú aj menšie satelitné galaxie.Teoreticky vyzerá príťažlivo galaxia M101 8m/20´. Ide však o objekt s nízkou plošnou jasnosťou, takže vyžaduje kvalitné pozorovacie podmienky, inak splýva s oblohou. Za priaznivých podmienok stačí na jej spozorovanie aj trieder,v zornom poli ktorého je dostatok priestoru na odlíšenie svitu pozadia oblohy od samotnej galaxie. Planetárna hmlovina M97 11m/3´Sovia je vyhľadateľná napr.v MDN120. Ako slabá, podlhovastá sa v takomto prístroji javí aj galaxia M108 10m/8´. Aj ostatné, na mapke zobrazené objekty sú dostupné pre prístroje podobného výkonu.Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".
Rôzne lokality, majitelia.
MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Známe aprílové Lyridy majú maximum okolo 22.4.2018,s teoretickou frekvenciou 15ks za hodinu.
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
Meteory:
Kométy:
Nie je dostupná žiadna výrazná kométa.
LS60THa
2.
Obloha večer
Slnko
Venuša
Mars Saturn Vesta
Jupiter
Ceres
Neptún
Mesiac "cúva"
Leo
Trio
M105+okolie
2903
Algieba
M101
M81+82
M40
UMa
M97+108
ξUMa
Mizar+Alcor
Slnko Hα1
Slnko Hα2