POLOHA
ASTROKABINETU N.Z.:
47° 58´ 59.46´´
zemepisnej šírky

18° 09´ 42.63´´
zemepisnej dlžkyNÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry
December 2021.        Slnko.
Dátum:   Východ:    Západ:
  1.12         7:16       15:56
10.12         7:26       15:54
21.12         7:34       15:57
30.12         7:37       16:03
Údaje sú v SEČ. Platné pre Nové Zámky.
                 Mesiac.
Dátum:    Východ:    Západ:     Fáza:
         V perigeu:   4.12.2021
V apogeu: 18.12.2021
Vzhľadom na neúmerné, neestetické, neekonomické a hlavne neekologické narastanie intenzity osvetlenia miest, či jednotlivých objektov táto časť našej stránky venovaná vzdialenému vesmíru stráca svoj zmysel. Reakciou v rámci napr. EU na celosvetový problém svetelného znečistenia, keďže má žiaľ aj vážne zdravotné dopady, bola smernica č.245 z 18 marca 2009. Tma bola tiež zaradená do kultúrneho dedičstva ľudstva a už mnohé štáty sveta ekonomicky ťažia z tejto novej turistickej atrakcie, výroby nových, či úpravy starých typov osvetlovacích telies atď. Svietiť sa má tak, aby sa videlo a nie oslepovalo a znemožňovalo správnu funkciu imunitného systému. Nie je všetko zlato čo sa blyští, či v noci žiari...
Svetelné znečistenie,správne osvetlenie v Nových Zámkoch 1.
V deň Zimného slnovratu 21.12.2021 o 11h45min27sek. dosiahne najnižšiu výšku kulminácie v roku a to18°37´44"v súhv.Sagittarius /Strelca. Svetelná vzdialenosť 8min.11sek. Zdanlivý priemer 1951". Nástup nového cyklu je už naprehliadnuteľný. Prejavuje sa takmer nepretržitým výskytom sl.škvŕn a aj výraznejšími úkazmi v čiare Hα. Škvrny sú bezpečne pozorovateľné ako drobné bodky aj triedrami z ľahko a svojpomocne vyrobiteľnými filtrami z Astrosolaru, či Solarixu, ktoré sú pred objektívmi prístroja. Nasadené filtre musia byť pevne uchytené, chyba znamená poškodenie zraku, až oslepnutie!!!  Toto pravidlo platí pre všetky typy ďalekohľadov. Malé zväčšenie je kompenzované stereo vnímaním vo veľkom zornom poli.  Pútavým zážitkom je sledovanie prechádzajúcej oblačnosti.  Pozor na bezpečnosť zraku i techniky pri pozorovaní.
Pozorovateľný koncom mesiaca v blízkosti horizontu. Dňa 25.12.2021 zapadá o 16:56 ako objekt -0,7m/5" vo fáze 0,9. Pomôckou pre manuálne vyhľadanie je západne sa nachádzajúca, jasnejšia planéta Venuša. Vyhľadanie zhruba 35 minút po západe Slnka výrazne uľahčuje použitie triedra.
V polovici mesiaca zapadá v súhv.Sagittarius/Strelca o18:21 ako objekt -4,6m/50"vo fáze 0,15. Planétu vďaka vysokému jasu je možné voľným okom pomerne rýchlo nájsť vo večernom súmrakovom pásme. Fázu pred novom vďaka veľkému zdanlivému priemeru prekonávajúcemu Jupiter, je možné rozlíšiť aj malými prístrojmi. Planétu je zaujímavé vyhľadať na dennej oblohe za pomoci triedra a potom skúsiť spozorovať voľným okom. Vďaka väčšej výške nad obzorom je potom aj obraz v ďalekohľade ostrejší. Tesne nad obzorom planéta v ďalekohľade vplyvom refrakcie a scintilácie atmosféry vytvára zaujímavé farebné efekty. Náročné, ale veľmi vďačné obdobie na pozorovanie pred dolnou kulmináciou planéty.
Zem:
Vzdialenosť od Slnka sa blíži k minimu, obežná rýchlosť k maximu. Dňa 21.12.2021 o 16:59 Zimný slnovrat. Slnko sa začne vracať od obratníka Kozorožca. Názov je z obdobia, keď Slnko sa počas Zimného slnovratu nachádzalo v súhv.Capricornus/Kozorožca. Dĺžka astronomickej noci dosahuje maximálne hodnoty. Trvá od 17:50 do 5:40. Tieň nodu na sl.hodinách v AK sa pohybuje po krivke Zimného slnovratu. Hodnota časovej rovnice pre sl.hodiny sa zníži z -24 na -9 minút.
V polovici mesiaca vychádza o 5:41 v súhv.Scorpius/Škorpiona ako objekt 1,6m/3,9". Možnosť porovnávania jasu a farby s "protiváhou" Marsu, t.j. s hviezdou αSco/Antares 1m/sp.M. V súčasnosti je hviezda jasnejšia. Nepriaznivé podmienky na pozorovanie sa pomaly zlepšujú.
Mesiac:
"cúva"na rannej oblohe. Končí lunácia č.1223. V nove dňa 4.12.2021 o 8:43 astrologicky v neuznávanom zvieratníkovom súhv.Ophiuchus/Hadonosa.
Ceres 7,4m, kulminuje o 22:08 v súhv.Taurus/Býka. Vynikajúca možnosť na vyhľadanie. Pallas 9,8m v súhv.Aquarius/Vodnára.Tieto malé telesá slnečnej sústavy sa javia v ďalekohľadoch ako body. Vystihuje to i historické pomenovanie: Asteroidy-hviezdam podobné objekty. Je možné sledovať ich pohyb v dostatočnom časovom odstupe voči hviezdnemu pozadiu.
V polovici mesiaca zapadá o 21:12 v súhv.Capricornus/Kozorožca ako objekt -2,2m/37". Štvorica galileových mesiacov pozorovateľná už kvalitným triedrom, napr.12x40. Dvojica hlavných pásov viditeľná malým refraktorom, napr. CZJ 50/540mm. Ďaľšie detaili, ako napr.slávna Červená škvrna počas prechodu hlavným poludníkom, sú pozorovateľné strednými a veľkými ďalekohľadmi. Časy úkazov štvorice mesiacov a prechodu červenej škvrny je možné vyhľadať na internete, v odborných časopisoch, v astronomických ročenkách. Obdobie pozorovateľnosti sa skracuje.
V polovici mesiaca zapadá o 19:37 v súhv.Capricornus/Kozorožca ako objekt 0,7m/16", prstence 36x11". Pohyb mesiaca Titán priebežne pozorovateľný triedrom. Ďaľšie mesiace, ako napr.Rhea, Dione, Japetus,Tethys sú pozorovateľné strednými a veľkými ďalekohľadmi, nakoľko ich zdanlivý jas je okolo 11m. Nachádzajú sa v blízkosti planéty na rozdiel od Jupiterových mesiacov, ktoré sa v elongácii vzďaľujú viac od planéty. Pozorovať čo najskôr po západe Slnka, kým má prijateľnú výšku nad obzorom, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu zobrazenia.
V polovici mesiaca kulminuje o 20:45 v súhv.Aries/Barana ako objekt 5,7m/3,7". Bystrozraký pozorovatelia sa ho môžu pokúsiť vyhľadať voľným okom. Vyhľadanie a identifikácia pomocou malého triedra a mapky ako bodu v poli hviezd je pomerne jednoduché. Nebodový vzhľad nadobúda v stredných a veľkých ďalekohľadoch. Farba kotúčika planéty je tiež ovplyvnená zrakom pozorovateľa a typom použitej techniky. Zvyčajne má osobitný zelenkastý odtieň.
V polovici mesiaca kulminuje už o 17:35 v súhv.Aquarius/Vodnára ako objekt 7,8m/2,2". Vyhľadanie za pomoci triedra a mapky je už vzhľadom na menší jas náročnejšie ako v pripade planéty Urán. Takisto zmena polohy vyžaduje väčší časový odstup. Ako šedomodrastý minikotúčik sa zobrazí v stredných, ale výraznejšie až vo veľkých ďalekohľadoch.
Tabakova 8, Nové Zámky
  4.12        7:25      15:55       Nov
11.12      12:44        0:00       Prvá štvrť
19.12      15:54        7:56       Spln
27.12        0:00      12:05       Posledná štvrť
   G.Hodál
Časť používanej techniky pri tvorbe "úkazov".

MDN120  CPC11"
CZJ 80/840  80/1200
SW MAK 180/2700
Začiatočnícke ďalekohľady
CZJ 50/540
15x70
"Brejlák"
15x70 PD
Slnko:

Merkúr:
Venuša:

Mars:
Asteroidy, trp.planéty:
Jupiter:
Saturn:
Urán:
Neptún:
LS60THa
2.
Mapky, obrázky:
Úprava binokulára.
Obloha večer.
Slnko
Merkúr
Venuša Jupiter Saturn Neptún
Mars
Ceres
Pallas
Urán
Slnko Hα
Zimný slnovrat na sh. v AK .
Objekty pre začínajúcich pozorovateľov.
Mliečna dráha
Dvojhviezda ηCas 3,5+7,5m/13"sp.G+M. Najkrajšia dvojhviezda vďaka farebnému kontrastu a rozlíšiteľnosti malými ďalekohľadmi zo súhv.Cassiopeia.

Dvojhviezda φCas 5+7m/134"+ otv.hv.NGC457 6,5m/12´ prezývaná E.T. Dvojhviezda predstavuje oči mimozemšťana. Vynikajúce zoskupenie už v triedri 15x70.
Otv.hv. M52 7,5m/12´spozorovateľná triedrom ako hmlistá škvrna, pútavá v ďalekohľadoch pre pomerne vysoký počet hviezd.
Každým rokom v období vianoc pribúdajú nový pozorovatelia. Nadobudnutá technika je od detských, až po špičkové prístroje. Podrobnejšie túto tému nájdete v astrotechnike. Na mape Objekty pre začínajúcich pozorovateľov sú vyznačené najdostupnejšie objekty oblohy vhodné aj malé ďalekohľady.
Galaxia M31 4m/150´ Veľká hmlovina v Andromede. Najjasnejšia galaxia severnej oblohy, za priaznivých podmienok ako hmlistá škvrna viditeľná voľným okom. Najvzdialenejší objekt viditeľný voľným okom. Vzdialenosť 2,5 miliona svetelných rokov. Pôsobivá v triedri 15x70. Galaxia sa v takomto prístroji tiahne naprieč takmer celým zorným poľom prístroja. Vo veľkých ďalekohľadoch sa k výraznému jadru pripája jemné halo ramien a dve satelitné galaxie a to M32 8,5m/3,5m a M110 8,5m/10´. Z nich je výraznejšia koncentrovaná M32,  M110 je síce väčšia, ale má nízky plošný jas. Samotné jadro galaxie je viditeľné triedrom 7x50 i z menej presvieteného mestského prostredia.
γAnd/Alamak 2,1+4,9m/9,4"sp.K+B. Najkrajšia, "farebná" dvojhviezda súhvezdia, rozlíšiteľná i ostrokresliacimi malými prístrojmi ako napr.CZJ 50/540mm.
M31
Alamak
Galaxia M33 6m/50´ Veľká hmlovina v Trojuholníku.Teoreticky podľa dát ľahko dostupný objekt. Ide však o "hmlovinu" s nízkou plošnou jasnosťou, takže v prípade nepriaznivých podmienok splýva s oblohou, zatiaľ čo jadro  neďalekej M31 je stále pozorovateľné. Za priaznivých podmienok sa M33 javí ako hmlistý ovál v poli napr.triedra 12x40. Pozorovanie ďalekohľadom je náročné, nakoľko treba nájsť kompromis medzi veľkosťou zorného poľa a zväčšením, aby bol čo najvyšší kontrast medzi galaxiou a pozadím oblohy. Testovací objekt na kvalitu pozorovacích podmienok, techniky i skúseností pozorovateľa.
M33
Dvojitá otvorená hviezdokopa NGC884+869 4m/25´. Najvýraznejšia dvojica oblohy známa pod skratkou χ+h Perseus. U nás kulminuje vysoko nad obzorom a tak za priaznivých podmiemok sú ako hmlisté škrny pozorovateľné voľným okom. Triedrom čiastočne rozlíšiteľné na hviezdy. Vhodné na pozorovanie ďalekohľadom i pri väčších zväčšeniach. Možnosť štúdia odlišne priestorovo rozložených hviezd rôznej jasnosti. Menšie ďalekohľady tu majú výhodu v tom, že sú schopné pri menšom zväčšení, ale veľkom zornom poli zobraziť obidve hviezdokopy súčasne. Tzv."Double cluster" je vynikajúcim "popularizačným" objektom astronómie.

Otvorená hviezdokopa Mel 20 1,2m/185´. V triedri sa javí ako veľké množstvo pomerne jasných hviezd v okolí najjasnejšej hviezdy αPer/Mirfak 1,8m.

Otvorená hviezdokopa M34 6m/25´. Vyhľadateľná triedrom, objekt pre malé ďalekohľady pri pozorovaní s menším zväčšením, ale veľkým zorným poľom.

Premenná hviezda βPer/Algol, Diablovo oko 2,1-3,4m, perioda 2,867 dňa. Už od staroveku známa vďaka viditeľnosti zmien jasu voľným okom. Pri pravidelnom porovnávaní s Mirfakom, ale hlavne v období minima, zmeny jasu sú neprehliadnuteľné.
χ+h Per
M34
Mel 20
M52
NGC457
V zimnom obobí sa tiahne menej výrazná Mliečna cesta naprieč celou oblohou. Množstvo, jas pozorovateľných hviezd, či iných objektov sa mení od súhvezdia k súhvezdiu. Pri jej prehliadke sa uplatnia triedre čo s najväčším zorným poľom. Pri pozorovaní v oblasti zenitu je vhodnou pomôckou lehátko s nastaviteľnou opierkou. V nestabilnej, krkolamnej polohe v stoji človek dlho nevydrží.
Otvorená hviezdokopa Hyády 0,5m/300´je najvýraznejšou časťou súhv.Taurus/Býka. Neprehliadnuteľné zoskupenie viditeľné voľným okom. Na testovanie zraku poslúži dvojhviezda θ1+2 Tau 3,8+3,4m/5,7´. Hviezdokopa je asi najkrajšia v malých triedroch s čo najväčším zorným poľom. Aj pre ďalekohľady sa v nej nájdu zaujímavé zoskupenia hviezd. Oranžová hviezda αTau/Aldebaran 0,9m/sp.K, je len optickou súčasťou hviezdokopy. Zaujímavá je informácia, že tvar tlačeného "A "sa historicky viaže na vzhľad tejto hviezdokopy.

Otvorená hviezdokopa M45 Plejády 1,5m/100´ v podobe falošného Malého voza, je známa aj pod názvom 7 sestier, či Kuriatka. U laikov sa naozaj často zamieňa za Malý voz. Toto zoskupenie výrazných hviezd na malej ploške je skutočne nápadnejšie ako samotné súhvezdie Ursa Minor/Malý medveď- lokálne Malý voz. V triedroch, či v prístrojoch umožňujúcich zobraziť celú hviezdokopu, patrí medzi najkrajšie objekty oblohy.
M45
Mel25+Plejády